Att ansöka om svenskt studiestöd

När en utländsk medborgare söker studiemedel, studiestartsstöd eller studiehjälp får personen även fylla i uppgifter för att CSN ska kunna pröva rätten till svenskt studiestöd. Beslutet gäller som längst i 53 veckor.

CSN utreder först om den sökande har rätt till svenskt studiestöd och sedan om hen uppfyller övriga krav för att få det sökta stödet. Den sökande får alltså två beslut från CSN.

Frågorna som gäller rätten till svenskt studiestöd kan handla om personen själv och om familjen. Vilka frågor den sökande behöver svara på beror på ålder och om den sökande eller någon i familjen är medborgare i EU/EES eller Schweiz.

Beslut om rätt till svenskt studiestöd gäller i ett år

Beslutet om rätt till svenskt studiestöd gäller som längst i 53 veckor, sedan behöver den studerande ansöka på nytt.

  • Studerande med studiehjälp på gymnasiet får inför varje läsår en blankett skickad till sig som de ska fylla i och skicka in till CSN. Blanketten skickas ut innan skolan börjar.
  • När det gäller studerande med studiemedel och studiestartsstöd så gör CSN en kontroll vid varje ny ansökan om studiemedel. Om den studerande inte har ett giltigt beslut om rätt till svenskt studiestöd, slussas hen automatiskt vidare till de frågorna i ansökan.
Senast uppdaterad: 2017-10-16