Stort fokus på nya i Sverige

CSN och många andra myndigheter arbetar aktivt för att möta de behov som nya i Sverige har. Bland annat pågår ett myndighetsgemensamt arbete för att kartlägga livshändelsen Ny i Sverige, där målet är att samordna och förenkla för de som kommer till oss.

Arbetet med att kartlägga livshändelsen Ny i Sverige leds av Migrationsverket och görs inom eSamverkansprogrammet (eSam). Det är ett långsiktigt arbete som ska leda till större samordning mellan myndigheterna.
- Idag har personer som kommer till Sverige ofta svårt att hitta rätt och relevant information utifrån sin situation eftersom det finns så många olika informationskällor. Detta leder till osäkerhet och många onödiga myndighetskontakter, säger Eva Rummel, en av CSN:s representanter i eSam.   

Kundresa för att tydliggöra behov

CSN håller även på att ta fram en så kallad kundresa för utländska studerande. Kundresan ska visa kundernas behov i kontakten med CSN före och under studierna. För att samla in kunskap intervjuar vi studerande på universitet, komvux och gymnasium. Vi intervjuar även studie- och yrkesvägledare samt medarbetare på CSN. Parallellt med detta arbete gör vi en registerstudie för att undersöka hur studiestödet fungerar för flyktingar och anhöriga till flyktingar – vad de studerar, vilka bidrag och lån de har från CSN och hur studierna går.
- Ett mål för studiestödet är att bidra till att människor med olika bakgrund och förutsättningar kan  börja studera. Det är därför viktigt att samla in kunskap om vilka utgångspunkter och behov olika grupper har, säger Eva Rummel.

Bättre information för utländska medborgare

Under det senaste året har CSN tagit fram mer informationsmaterial på olika språk om de olika studiestöden. Till exempel har vi informationsblad som riktar sig till flyktingar om studiemedel, studiehjälp och studiestartsstöd på nio olika språk. Det finns också en film om studiemedel som är översatt till fem olika språk. Vi har även förbättrat texterna i besluten om rätt till svenskt studiestöd.

I november lanseras CSN:s nya webbplats med bättre struktur, lättare sökvägar och enklare texter. Det blir bättre för alla våra kunder, men särskilt för de som av olika anledningar har behov av mer stöd. För att förenkla för nya i Sverige kommer det att finnas en särskild ingång där vi samlar det som gäller för dem. Du kan redan nu se på ett ungefär hur den nya webbplatsen kommer att se ut genom att besöka vår betasajt. Där kan du även tycka till och ge förslag på förbättringar.

Till betasajten

Gemensam webbportal för nya i Sverige

Vet du om att det finns en gemensam webbportal för nya i Sverige? Det är Länsstyrelsen som ansvarar för webbportalen. Där kan nya i Sverige enkelt få en överblick över hur det fungerar i Sverige, bland annat med studier och arbete.

Till webbportalen Information om Sverige

Senast uppdaterad: 2017-10-23