CSN förbereder införande av statligt körkortslån

Från och med september 2018 ska vissa arbetslösa kunna ansöka om lån från CSN för att kunna ta körkort. Det är en del i regeringens satsning på att minska arbetslösheten.

CSN har fått uppdraget att förbereda införandet av ett statligt lån för körkortsutbildning. Uppdraget kommer från regeringen som också föreslår att CSN ska administrera körkortslånet.

Förslaget innebär att vissa arbetslösa personer i åldern 18-47 år ska kunna ta lån för att ta B-körkort vid godkända trafikskolor. Syftet är att hjälpa dessa personer att komma in på arbetsmarknaden eftersom ett körkort kan förbättra chanserna till jobb.

Regeringen föreslår också att reformen utvidgas under 2019. Då ska även unga som är mellan 19-20 år och har en slutförd gymnasieutbildning kunna ansöka om körkortslån.

Den närmare utformningen av villkoren för lånet är i dagsläget inte bestämt. CSN väntar på en kommande förordning om körkortslån.

CSN kommer under implementeringstiden ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Trafikverket, Sveriges trafikskolors riksförbund samt trafikskolorna.

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 9 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-31