Kom ihåg att rapportera studerande med skyddade personuppgifter

Du ska rapportera studerande med skyddade personuppgifter på samma sätt som du rapporterar övriga studerande. Antingen i tjänsten Studeranderapportering eller via fil.

Använd den studerandes fullständiga personnummer. Informationen i filen är krypterad för att överföringen till CSN ska vara säker. När CSN får uppgifterna är det endast handläggare som är behöriga för sekretessärenden som hanterar dem.

Det här gäller för studerande på gymnasieskola

Om din skola inte vill ha skyddade uppgifter i det egna administrativa systemet, går det bra att registrera yngre studerande (med studiehjälp) i CSN:s webbtjänst Studeranderapportering i stället.

Om du ska rapportera äldre studerande (med studiemedel) och dessa inte finns i ert administrativa system, måste du skicka in manuella intyg till CSN. Det innebär en långsammare hantering och det kan därför ta längre tid för den studerande att få sin utbetalning.

Ring vår skoltelefon för att få mer information. Vi har öppet måndag-fredag kl. 9.00-12.00. Telefonnumret är 0771-276 400.

Stödmaterial för rapportering

På csn.se/partner finns det stödmaterial som du kan använda när du rapporterar. Du hittar materialet under e-tjänster och Användarhandböcker och stödmaterial.

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 9 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-31