Sjukdom, vård av barn eller närstående

Det är viktigt att de studerande anmäler om de är sjuka, vårdar sjukt barn eller närstående. Påminn dem gärna om hur de ska göra!

Studerande som måste vara hemma från studier vid exempelvis sjukdom kan få behålla sina studiemedel. Det finns också fler fördelar, för att de ska gälla måste den studerande sjukanmäla sig. Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan medan vård av barn eller närstående ska anmälas till CSN.

Veckorna med studiemedel räknas inte som använda

De veckor den studerande haft uppehåll i sina studier räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel.

Kravet på studieresultat blir lägre

Vi tar inte med de veckor den studerande varit frånvarande när vi prövar studieresultaten. Om den studerande exempelvis varit sjuk i 5 veckor under en termin på 20 veckor, prövar vi bara studieresultatet för 15 veckor.

Lånet kan skrivas av vid längre tids frånvaro

Vid frånvaro längre än 30 dagar kan vi skriva av en del av lånet.

Studerande med studiestartsstöd

Även studerande med studiestartsstöd kan få behålla stödet om de är sjuka och inte kan studera, under förutsättning att de anmäler det hos Försäkringskassan. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Veckorna som den studerande varit sjuk räknas dock som använda veckor med studiestartsstöd.

Mer information

På csn.se finns mer information om sjukdom och om att vabba under studierna. Beställ gärna vår nya affisch om vad man ska göra om man blir sjuk under studierna.

Sjukdom under studierna

Vård av barn under studierna

Vård av närstående under studierna

Senast uppdaterad: 2018-01-29