Studiestartsstöd - en chans till utbildning och jobb

Regeringen har föreslagit att ett nytt bidrag för studier ska införas i juli 2017. Bidraget kallas studiestartsstöd.  Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete.

Studiestartsstödet ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. I Sverige har vi brist på arbetskraft, men för att få ett jobb krävs ofta en gymnasieutbildning – något som många i Sverige saknar idag. Med studiestartsstödet ska arbetslösa utan gymnasiekompetens kunna komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar. Tveksamhet till att ta studielån är ofta en orsak till att dessa personer inte vågar börja studera.

Hur stort är bidraget?

Bidraget föreslås vara på 2 128 kronor per vecka, det vill säga 8 512 kronor för fyra veckor. Den studerande ska kunna få bidraget i maximalt 50 veckor för studier på heltid. Studerande som har vårdnaden om barn ska även kunna få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.

Krav för att få studiestartsstöd

För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen

  • vara 25–56 år
  • vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • ha en kort tidigare utbildning
  • ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren.

Om personen har studielån sedan tidigare, måste hen även ha skött sin återbetalning.

Varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning. Det kan till exempel vara att personen saknar, eller inte har avslutat, en utbildning på gymnasienivå.

I övrigt är många villkor lika som för studiemedel. CSN kommer inte att pröva tidigare studieresultat första gången personen söker studiestartsstöd, men för att få nytt studiestartsstöd måste studieresultaten vara tillräckliga. Detta gäller även om personen sedan söker studiemedel.

Vilka utbildningar ger rätt till studiestartsstöd?

De utbildningar som föreslås ge rätt till studiestartsstöd är

  • utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux
  • allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på folkhögskola.

Hur går det till att få studiestartsstöd?

De som tillhör målgruppen för att få studiestartsstöd kommer oftast redan ha kontakt med en arbetsförmedlare eller handläggare på kommunen, och det blir troligtvis där som de får sin första information.

Personen ansöker om studiestartsstöd hos sin hemkommun. Kommunen utreder och beslutar sedan om personen tillhör målgruppen för att få stödet och skickar därefter vidare ansökan till CSN. CSN utreder om personen uppfyller övriga villkor för att ha rätt till studiestartsstöd och fattar beslut om ansökan. Det är också CSN som betalar ut pengarna.

De nya reglerna föreslås börjar gälla i juli 2017. Från och med då går det att ansöka om studiestartsstöd.

En begränsad pott pengar

Budgeten för studiestartsstödet är begränsad. CSN får varje år ett anslag från regeringen som sedan fördelas till kommunerna, utifrån andelen arbetslösa i åldern 25-56 år. För att få en budget för studiestartsstödet, måste kommunen anmäla det till CSN. Det behöver bara göras en gång. 

Beslut under våren 2017

Riksdagen kommer att fatta beslut om förslaget under våren 2017. Detaljerna kring reglerna blir klara först närmare sommaren.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande om studiestartsstödet

Regeringens nyhet om satsningar inom utbildningsområdet i budgetpropositionen

CSN:s remissvar

Senast uppdaterad: 2017-07-03