Skolkrapportering för gymnasieskolor

För att få studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar och därför inte längre anses läsa på heltid kan bidragen dras in. Här kan du läsa om när du ska rapportera skolk till CSN. Du hittar även informationsmaterial om skolk.

Det är skolan som avgör vad som ska räknas som skolk. Skolan har kunskapen om den studerandes helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om frånvaron ska räknas som skolk och rapporteras in till CSN.

Riktlinjer för när skolan ska rapportera 

Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag skolan bedömt som första skolkdag till den dag ni skickar in rapporten. Detta för att CSN ska kunna bedöma om den studerande bedrivit heltidsstudier. I undantagsfall kan även rapporter om skolk skickas tidigare än efter 30 dagar. Det måste då ha gått minst 15 dagar mellan första skolkdag och rapporteringsdag.

Innan du skickar en rapport till CSN ska du ha sett ett mönster av upprepad frånvaro, att frånvaron uppgår till minst fyra timmar under en månad och att frånvaron skett vid upprepade tillfällen. För en studerande med omfattande skolk kan i undantagsfall tiden mellan första skolkdag och rapporteringsdag vara kortare än 30 dagar. Då måste det vara klarlagt att frånvaron uppgår till minst fyra timmar, fördelat på flera tillfällen.

Om den studerande har sammanhängande ogiltig frånvaro, exempelvis semesterresor som skolan inte godkänt, ska ni rapportera det med meddelandeorsak 31 (frånvaro). Om skolan däremot beviljat ledigheten, ska ni inte rapportera det till CSN. Sammanhängande ogiltig frånvaro i kombination med upprepad frånvaro (skolk) ska rapporteras med meddelandeorsak 51 (skolk).

Praxis utformas över tid

När CSN prövar ärenden utgår vi från de lagar och regler som finns, men också från den praxis som formas när ÖKS beslutar i ärenden som har överklagats av studerande. Praxis är något som utformas under en längre tid. Ju fler beslut som ÖKS fattar kring ett område, desto tydligare blir riktlinjerna för hur CSN ska bedöma olika ärenden. Till slut har en praxis utformats. När det gäller skolkrapporteringen kommer vi troligtvis att få fler beslut från ÖKS som förtydligar riktlinjerna.

Informationsblad om skolk

Det finns ett informationsblad om skolk som skolan kan använda för att informera studerande och föräldrar. Det finns även översatt till engelska. Du kan ladda ner informationsbladet direkt eller beställa det från CSN Order, nr: 1045A.

Informationsblad skolk (pdf, nytt fönster)

Informationsblad skolk - engelska (pdf, nytt fönster)

Rapportera inte ogiltigt frånvaro (skolk) på personer med tillfälliga personnummer

Du ska inte rapportera skolk för en studerande med tillfälligt personnummer. Det är först när en sådan studerande får ett riktigt personnummer som du ska rapportera in skolk. Om den studerande har haft skolk under den tid han eller hon hade ett tillfälligt personnummer ska även dessa uppgifter rapporteras in.

Äldre studerande som har studiemedel

Studiehjälp och lärlingsersättning kan den studerande som längst få till och med vårterminen det år han eller hon fyller 20 år. Efter det får han eller hon söka studiemedel. Studerande som har studiemedel och som skolkar ska inte rapporteras med ändrad studieomfattning. Rätten till studiemedel påverkas inte om den studerande skolkar. Om den studerande däremot avbryter kurser eller ändrar sin studiegång ska ändrad studieomfattning rapporteras.

Läs mer

Frågor och svar om skolk

Läs mer om skolk

Rapportering av gymnasiestuderande - så gör du

Senast uppdaterad: 2017-11-29