Prövning av studieresultat

Ibland beror bristande studieresultat hos den studerande på personliga skäl. Det kan vi ta hänsyn till i vår bedömning om fortsatta studiemedel.

Vi uppmanar den studerande att tidigt ta kontakt med CSN och meddela skäl som kan ha påverkat studieresultatet. Vi rekommenderar även den studerande att vända sig till studievägledare, kurator eller studeranderepresentant på skolan om han eller hon behöver hjälp med intyg.

Intyga poäng för delar av kurser

De flesta skolor rapporterar de studerandes studieresultat elektroniskt till CSN. CSN behöver då inga andra uppgifter om resultaten. Det är bara i vissa undantagsfall som skolan behöver skriva intyg. Hur du kan intyga avklarade poäng är olika beroende på skolform.

Komvux och högskola/universitet

CSN kan bara räkna med poäng från slutförda kurser och delmoment. För studerande på komvux innebär det att vi bara kan räkna med poäng från en kurs om den studerande har klarat hela kursen.

För studerande på högskola eller universitet kan vi bara räkna med poäng från kurser och moment som är poängsatta enligt den kursplan som gäller för utbildningen eller kursen.

Eftersom skolan vanligtvis rapporterar in dessa poäng elektroniskt, behöver ni inte skicka in något separat intyg.

För stora individuella arbeten som sträcker sig över större delen av en termin kan CSN ta hänsyn till hur långt den studerande har kommit i arbetet. Det kan exempelvis vara en stor uppsats. Då måste handledaren skriva ett intyg om hur långt den studerande har kommit i arbetet.

För detta intyg gäller följande:

  • Intyget ska innehålla den studerandes namn och personnummer, kursnamn, kurskod, kursens totalpoäng, hur många poäng som bedöms avklarade och vilket datum dessa poäng bedömdes som godkända.
  • Det ska framgå att det är den studerandes handledare som har gjort bedömningen.
  • Intyget ska ha skolans stämpel eller vara skrivet på skolans brevpapper.
  • Intyget ska utfärdas av handledaren eller den som handledaren har gett i uppdrag att skriva intyget.

Läs mer om hur CSN prövar studieresultaten för högskolestuderande

Yrkeshögskola (YH)

Kravet på studieresultat för studerande vid YH-utbildningar är att den studerande har läst i takt med utbildningsplanen. CSN kan därför ta hänsyn till om den studerande fått godkänt på samtliga moment som enligt kursplan ska slutföras under perioden. Då måste skolan skriva ett intyg.

För detta intyg gäller följande:

  • Intyget ska innehålla den studerandes namn och personnummer, kursnamn, kurskod, kursens totalpoäng, en bedömning att den studerande har läst i takt med utbildningsplanen och vilket datum bedömningen har gjorts.
  • Intyget ska ha skolans stämpel eller vara skrivet på skolans brevpapper.
  • Intyget ska utfärdas av en person som har rätt att värdera och bedöma den studerandes insatser samt att sätta betyg, exempelvis rektor eller ansvarig lärare, eller den som den personen gett i uppdrag att skriva intyget.

Kontakta CSN via telefon

För att underlätta för skolor och studeranderepresentanter att kontakta CSN och lämna information i ärenden som gäller särskild prövning, finns en telefonrutin som ska se till att man snabbt kommer i kontakt med rätt person.

Som studievägledare, kurator eller studeranderepresentant kontaktar du CSN på vårt ordinarie telefonnummer, 0771-276 000. Du meddelar då att du önskar tala med det kontor som ansvarar för ärendet. Om det finns en ansvarig handläggare kopplas du direkt till denna, annars kopplas du till det kontor som ska göra den särskilda prövningen. Du kan då lämna dina uppgifter muntligen. Du får också information om vart du ska skicka eventuella dokument som ska ingå i prövningen.

Innan du kontaktar CSN eller skickar information om den studerade till oss, bör du säkerställa att den studerande vill att du kontaktar oss. I annat fall kan den studerande själv lämna information till CSN.

Senast uppdaterad: 2014-12-15