Fakta studiemedel

Studiemedel ska göra det möjligt för alla att studera. Det ska bidra till ett högt deltagande i utbildning. Studiemedel har även ett utjämnande syfte och ska ge en god effekt på samhällsekonomin.

Studiemedel består av studielån och studiebidrag. Tanken är att stödet ska täcka levnadsomkostnaderna under den tid då studier bedrivs, inte annars. Studiemedel beviljas för varje vecka då studier bedrivs. Det varierar mellan 50, 75 och 100 procent per vecka beroende på studiernas omfattning.

Graf över antal studerande med studiemedel

Utbetalningar av studiemedel

Utbetalningarna av studiemedel har ökat de senaste åren. Ökningen beror både på att det är fler som får studiemedel och på att studiemedelsbeloppen har höjts. Under 2016 betalades det ut studiemedel, bidrag och lån, till ett sammanlagt värde av 27,7 miljarder kronor. Av detta var drygt 17,5 miljarder lån och drygt 10,2 miljarder bidrag.

En graf över utbetalda belopp, bidrag och lån, i kronor

Hur bestäms nivån för studiemedlen?

Nivån i studiemedlen kan ändras på två sätt:

  1. Genom upp- eller nedräkning i förhållande till det så kallade prisbasbeloppet. Det görs den 1 januari varje år.
  2. Genom ändringar via politiska beslut.
Bild på hur mycket studiemedel du kan få per vecka, för fyra veckor och för en månad.

Vilka utbildningar kan man få studiemedel för?

Studiemedel betalas ut för studier på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och på högskolenivå. Dessutom beviljas studiemedel för en del andra typer av utbildningar och för utbildningar utomlands. Det är regeringen som beslutar vilka utbildningar som ska ge rätt till studiemedel. I vissa fall har dock regeringen delegerat dessa beslut till andra myndigheter och organisationer.

Senast uppdaterad: 2017-02-08