Studiemedlens historiska utveckling

Det moderna studiemedelssystemet infördes 1965. Då kunde man få 3 500 kronor under en termins heltidsstudier. Under 2017 får en studerande som studerar med bidrag och lån 50 080 kronor för en termins studier. Bidraget utgör cirka 28 procent av hela studiemedelsbeloppet och lånet 72 procent.

Eftersom det har varit en viss inflation sedan 1965 är det intressant att veta vad studiemedlen är värda i fast penningvärde. I diagrammet nedan är studiemedlen för en termins studier därför omräknade i 2016 års penningsvärde. Av diagrammet framgår till exempel att de 3 500 kronorna 1965 var värda drygt 33 000 kronor i 2016 års penningvärde.

Grafen visar studiemedlens utveckling 1965-2013. Beloppet avser 20 veckors heltidsstudier, bidrag och lån omräknat i 2013 års penningvärde.
Senast uppdaterad: 2017-02-07