Nyhetsarkiv - press


Utbytesstuderande får högre inkomster än andra studerande

Utbytesstuderande är oftare sysselsatta och får högre inkomster jämfört med andra studerandegrupper. De är även riktigt bra på att betala tillbaka på studielånen.

Publicerad:2017-11-14 09:28

Studerande med utländsk bakgrund tar mer sällan studielån

Studerande med utländsk bakgrund tar mer sällan studielån än andra studerande med studiemedel. Dessutom lånar högskolestuderande i högre utsträckning än studerande på komvux, visar en ny undersökning från CSN.

Publicerad:2017-09-22 12:00

Fortsatt hög andel elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 25 500 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,9 procent av alla elever. Nivån är den samma som i fjol – rekordhög.

Publicerad:2017-07-13 09:26

Studerande ser mer allvarligt på bidragsbrott

Studerande tycker att det är allvarligare med felaktiga utbetalningar av studiestöd nu än tidigare. En högre andel anger också att de skulle betala tillbaka pengar som de fått felaktigt. Det visar ny kartläggning från CSN.

Publicerad:2017-06-22 07:00

Studerande ger gott betyg till yrkeshögskolan

Studerande vid yrkeshögskolan är mer nöjda med sin studiesituation än studerande vid högskolan. De upplever även mer sällan stress.
Däremot tycker studerande på yrkeshögskolan att de har en tuffare ekonomisk situation jämfört med studerande på högskolan.

Publicerad:2017-06-15 07:00

Kraftigt ökad skuldsättning bland nya återbetalare av studielån

Skuldsättningen bland nya återbetalare med studielån har ökat i flera år. Vid ingången av 2017 var den genomsnittliga skulden 152 300 kronor, 11 200 kronor mer än året innan. Det visar CSN:s nya årsrapport.

Publicerad:2017-04-21 08:30

Christina Forsberg invald i KTH:s styrelse

Regeringen har utsett CSN:s generaldirektör Christina Forsberg till Kungliga Tekniska Högskolans (KTH:s) styrelse.

Publicerad:2017-04-07 10:00

Förbättrad återbetalning av studielånen bland bosatta utomlands

Utomlands bosatta låntagare betalar en högre andel av de årliga avgifterna på studielånen än tidigare.
Sannolikheten att få problem med studielånen är högre för vissa låntagare, bland annat för personer med låg utbildning och låntagare som bor i USA.

Publicerad:2017-03-31 08:14

Färre får studiemedel

Färre personer får studiemedel. Totalt fick cirka 471 000 personer studiemedel under 2016.

Publicerad:2017-03-14 13:29

CSN vill stärka återbetalningen av studielån genom nya internationella avtal

CSN efterlyser internationella avtal för att förbättra återbetalningen av studielån. CSN vill även att det skapas en ny folkbokföring för utlandsbosatta personer. I den bör det finnas kontakt- och adressuppgifter som alla myndigheter kan använda.

Publicerad:2017-09-18 13:42

Uppsala län har de högsta studieskulderna

Den här tiden på året får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 212 miljarder kronor.

Publicerad:2017-01-17 11:00

Obetalda studielån i utlandet krävs in via tillgångar i fastigheter i Sverige

CSN testar en ny metod för att få in pengar från utlandsbosatta låntagare som inte betalar tillbaka studielånen. Via Lantmäteriet har CSN börjat undersöka om låntagarna har tillgångar i form av fastigheter. Och resultatet är hittills gott.

Publicerad:2016-12-16 06:30

Kvinnor som studerar mer försiktiga att ta studielån än män

Kvinnor som studerar med studiemedel är mer avvaktande till att ta studielån jämfört med män.

Publicerad:2016-12-02 10:00

Högst andel med lärlingsersättning i Västerbotten och Västernorrland

Förra läsåret fick 7 800 studerande lärlingsersättning på gymnasiet, det innebär en kraftig ökning jämfört med läsåret före. Högst andel elever får lärlingsersättning i Västerbotten och Västernorrland.

Publicerad:2016-11-17 06:00

Mer inbetalningar på studielån från utlandsbosatta

CSN:s utökade arbete med att driva in studielån i utlandet börjar nu ge resultat. En högre andel låntagare betalar in när CSN får kontakt med dem, och CSN:s utökade inkassoåtgärder världen över genererar mer inbetalningar.

Publicerad:2016-11-13 12:00

Rekordmånga får studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 24 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,8 procent av alla elever. Det är en ökning jämfört med föregående läsår.

Publicerad:2016-07-14 09:25

Glädjande betyg för CSN i ny undersökning

CSN:s anseende hos allmänheten fortsätter att bli allt bättre. Det visar TNS/Sifo:s mätning för 2016. Sedan 2012 har CSN:s värde förbättrats kraftigt.

Publicerad:2016-07-07 16:16

Christina Forsberg ny generaldirektör för CSN

Christina Forsberg har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för CSN. Hon får ansvaret för det svenska studiestödet och dess cirka två miljoner kunder de närmaste sex åren.

Publicerad:2016-06-09 15:25

Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd

Regeringen föreslår ett nytt studiestartsstöd. Stödet ska omfatta cirka 15 000 personer och föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Publicerad:2016-06-02 16:24

CSN kommenterar rapport från Riksrevisionen

Riksrevisionen lyfter i en ny rapport fram att CSN bör vidta åtgärder för att höja inbetalningarna från utlandet.
- Det är ett av våra viktigaste uppdrag. För närvarande genomför vi en rad åtgärder för att få fler låntagare i utlandet att betala, säger Boel Magnusson, chef för CSN:s inbetalningsavdelning.

Publicerad:2017-09-18 13:48

Högre andel av de studerande tar studielån

En högre andel av de studerande väljer att ta studielån för att finansiera sina studier. Och fler väljer att studera ekonomi i utlandet. Det visar CSN:s nya årsrapport.

Publicerad:2016-04-28 07:30

Lägre andel studerande upplever att ekonomin är bra

Studerande är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. Det visar en ny återkommande undersökning från CSN.
Samtidigt mår de flesta studerande bra. Kvinnor som studerar upplever oftare än män olika former av hälsobesvär.

Publicerad:2016-03-16 09:15

Visualisering av stadens möjligheter vann Hack for Sweden Award 2016

Under helgen har 22 lag under ett dygn tävlat om vem som är bäst på att skapa nya digitala tjänster och lösningar med hjälp av öppen data. CSN var en av ett 20-tal partners i arrangemanget som bidrog med data till tävlingen. Fullt ös arbetslös hette de lag som presenterade en lösning baserat på CSN:s data. Segrande ur striden gick däremot det lag som visade hur man kan se olika städers möjligheter.

Publicerad:2017-09-18 13:59

Yngre män avbryter oftast studierna på komvux

Tusentals studerande på komvux avbryter helt eller delvis studierna varje år. Män i de yngre åldrarna är den grupp som oftast avbryter sina studier.
Vanligaste orsakerna till avbrotten är bristande motivation eller ett arbete konkurrerar med studierna, visar en ny rapport från CSN.

Publicerad:2016-03-07 09:00

Fortsatt högtryck i studiestödet

Rekordmånga personer fick studiemedel för eftergymnasiala studier under 2015. Däremot minskar antalet studerande som har studiemedel på gymnasiet något. Det visar CSN:s årsredovisning.

Publicerad:2016-03-03 10:00

Stor ökning av studerande som får avslag på sina studiemedel

Knappt en tiondel av alla studerande med studiemedel får idag avslag på sina studiemedel på grund av bristande studieresultat. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2009/10, visar en ny rapport från CSN.

Publicerad:2016-02-05 06:45

Uppsala län har de högsta studieskulderna

Den här perioden får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 207 miljarder kronor. Betydligt fler låntagare gör nu förtida inbetalningar på sina studielån.

Publicerad:2016-01-27 09:00

Antalet äldre med studiemedel ökar

Antalet personer som studerar med studiemedel och är över 45 år har ökat med 3 000 personer om året. Orsaken är dels att åldersgränsen för studiemedel har höjts, dels att det totala antalet studerande med studiemedel har ökat.

Publicerad:2016-01-16 11:00

Rekordlåg ränta på studielånen

Regeringen har beslutat om att sänka räntan för studielånen till 0,6 procent för 2016. Det är 0,4 procentenheter lägre än 2015 års ränta. Studielånsräntan blir nu den lägsta någonsin.

Publicerad:2015-12-11 14:34

Skola, skolk och skulder – om ett lyckat myndighetssamarbete

Varje år får cirka 21 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Många måste betala tillbaka och riskerar även att få en betalningsanmärkning. CSN och Kronofogden berättar i Almedalen om vad man gör för att hjälpa de här ungdomarna.

CSN-chef utsedd till Årets Chef 2015

Christina Forsberg, avdelningschef på CSN, har utsetts till Årets Chef vid Chefgalan i Stockholm. Hon får priset för sitt mod och sin uthållighet samt för att ha lyckats att få medarbetarna att sätta medborgaren i centrum.

Fler får bättre möjligheter med nya utlandsstudiemedel

När de nya reglerna för studiemedel i utlandet börjar gälla den 1 juli 2015 förbättras möjligheterna att finansiera sina utlandsstudier. De flesta kommer att kunna låna mer pengar och möjligheten att gå utbildningar med höga avgifter förbättras. Studiestödsförordningen är nu beslutad av regeringen.

Nytt parlamentariskt läge

Nu finns ett beslut om en rambudget för 2015, vilket innebär att det är Alliansens budget som gäller. Det parlamentariska läget medför att det för CSN:s del finns en del oklarheter.

Räntan på studielånen sänks för sjätte året i rad

Regeringen har beslutat om att sänka räntan för studielånen till 1,0 procent för 2015. Det är 0,2 procentenheter lägre än 2014 års ränta. Den beslutade räntenivån är den lägsta någonsin.

CSN samarbetar med Ace Wilder i kampanj för e-leg

Under augusti driver CSN en kampanj för att få fler att använda e-legitimation när de söker studiemedel. Med e-legitimation blir det enklare att ansöka och de kan få sitt beslut snabbare. Temat för kampanjen är att det inte tar längre tid att skaffa e-legitimation än att lyssna på en låt.

Andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk fortsatt hög

Cirka 21 200 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 6,5 procent av alla elever. Mycket tyder på att den fleråriga och kraftiga ökningen av indraget studiebidrag på grund av skolk nu börjar plana ut.

Publicerad:2014-07-16 13:42

Fler indragna studiebidrag efter skärpta skolkrutiner

Fler elever på gymnasiet har fått sina studiebidrag indragna sedan CSN skärpte rutinerna för ogiltig frånvaro den 1 januari 2012. Totalt handlar det om en ökning på drygt 900 personer första kvartalet 2012, jämfört med samma period förra året.