Rekordmånga fick studiemedel under 2010

2010 fick rekordmånga personer studiemedel för eftergymnasiala studier. Ökningen de senaste två åren var elva procent - eller drygt 34 000 personer. Det framgår av CSN:s årsrapport Studiestödet 2010.

2010 betalade CSN ut studiemedel till 333 400 personer på eftergymnasial nivå. Nivån är rekordhög. En förklaring är det svåra arbetsmarknadsläget.
- Det beror också på att förhållandevis stora ungdomskullar gått från gymnasiet till eftergymnasial utbildning. Dessutom har det funnits många högskoleplatser under 2010, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikenhet.

Många utlandsstuderande

Ökningen av antalet studerande med studiemedel var annars störst på gymnasienivån på komvux och folkhögskolor. Där ökade antalet med åtta procent eller knappt 9 000 personer.

Under 2010 valde fler att studera med studiemedel i utlandet - totalt 30 800 personer. De senaste två årens ökning av antalet studerande är en tydlig förändring mot den nedgång som varit tidigare under flera år.

CSN har nyligen för första gången undersökt skälen till varför studerande väljer att studera utomlands.
- Man åker utomlands främst för att byta miljö och lära sig ett annat språk. De flesta som åker utomlands är nöjda med sina studier och tycker att de har en bra levnadsstandard under studietiden. De är mer nöjda än de som studerar i Sverige, säger Carl-Johan Stolt.

Fordran ökade

Statens totala fordran för studielån var 187 miljarder kronor i slutet av 2010. Fordran ökade mellan 2009 och 2010 med 3,6 miljarder kronor. Den genomsnittliga studieskulden för personer med studielån var under 2010 drygt 131 000 kronor.
- Statens osäkra fordran för studielånen minskar. Samtidigt ser vi att fler väljer att betala av på sina studielån i förtid, säger Carl-Johan Stolt.

Studiestödet 2010 (pdf, nytt fönster)

Kontakt

För mer information:

Carl-Johan Stolt, 0480-44 72 87, 070-341 85 14.

Presskontakt:

Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-18 61 55, 076-119 65 51.

Senast uppdaterad: 2013-03-03