Många med studielån avstår från att utnyttja trygghetsregler

Andelen studielån som riskerar att bli avskrivna har minskat kraftigt de senaste tio åren. Samtidigt utnyttjar få trygghetsreglerna som finns för studielånet. En effekt blir att drygt 13 000 personer får betalningsproblem, fast de kanske kunde ha sluppit det.

CSN har gjort den första stora uppföljningen av studielånet som infördes 2001 - det så kallade annuitetslånet. I dag har cirka 850 000 personer lånet och deras totala skuld är 99 miljarder kronor.
Cirka fyra procent av det totala beloppet riskerar att bli avskrivet i framtiden. Motsvarande siffra för studielånet (lån tagna mellan 1989-2001) är 20 procent.

Få söker nedsättning

Däremot visar det sig att det är förhållandevis få personer som använder trygghetsreglerna som finns inom ramen för annuitetslånet. Under 2008 hade 46 000 låntagare kunnat få nedsättning av årsbeloppet med hänsyn till att de hade låga inkomster - men lät bli att ansöka om det.
- Nu väljer de här personerna att betala av lånet snabbare i stället. Det är positivt för låntagaren och staten eftersom lånet blir billigare över tid, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN:s utvärderings- och statistikenhet.

I den här gruppen finns även ett antal personer som fick betalningsproblem. Det rörde sig om cirka 13 000 personer under 2008. Många av dem kunde ha sluppit betalningssvårigheter och hade sannolikt sluppit att hamna hos Kronofogden i fall de hade ansökt om nedsättning.
- Nu tänker vi förbättra informationen till den här gruppen. Vi har även lämnat lagförslag som ska minska lånebördan för de mest utsatta grupperna, säger Carl-Johan Stolt.

Lånet fungerar bra

Sammantaget fungerar ändå annuitetslånet bra. Det rekryterar till studier, jämnar ut skillnader mellan olika sociala grupper och förbättrar jämställdheten mellan kvinnor och män.
- Målen med annuitetslånet har i stort sett uppnåtts. De flesta verkar nöjda med de årliga beloppen och längden på återbetalningstiden. Låntagarna är dessutom måna om att studieskulden ska betalas tillbaka och väldigt få lånar mer än de behöver, säger Carl-Johan Stolt.

Kontakt

För mer information

Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikenhet, 0480-44 72 87, 070-341 85 14.

Presskontakt

Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-18 61 55, 076-119 65 51.

Rapporter

Senast uppdaterad: 2013-03-03