Studerandes utgifter varierar mycket

Studerande med barn har betydligt högre månadsutgifter än unga ensamstående som studerar på högskolan. Det visar CSN:s första stora undersökning i ämnet.

CSN:s har frågat vad drygt 1 000 studerande i olika åldrar gör med sina pengar på varje månad. Tydligt är att utgifterna skiljer sig mycket - orsaken är att de högskolestuderande är en heterogen grupp. De allra flesta som svarat i undersökningen, cirka 80 procent, uppger att de har utgifter som ligger ungefär i nivå med studiemedelsnivån som betalas ut varje månad. Det gäller både de som bor hemma eller i eget boende.

Föräldrar har utgifter över studiemedelsnivån

Den grupp som sticker ut är studerande med barn. De har i genomsnitt månadsutgifter på cirka 14 000 kronor. Både ensamstående och sammanboende med barn uppger därmed att de har utgifter som ligger klart över nivån i studiemedlet - även om de får tilläggslån och tilläggsbidrag.
- Deras kostnader är uppemot 6 000 kronor högre än andra studerandegruppers. Vi vill gärna undersöka hur den gruppens situation kan förbättras, gärna tillsammans med övriga utbildningssektorn, säger Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten vid CSN.

Boendet största utgiften

CSN har även frågat vad de studerande skulle göra i fall de fick en tusenlapp mer i månaden. Mat, sparande, kläder och kurslitteratur är det som är högst prioriterat. Relativt sett är boendet den största utgiften för alla studerande. Boendets andel av de totala kostnaderna varierar mellan 27 och 37 procent. På andra plats hamnar utläggen för livsmedel.
- Undantaget är gruppen studerande som bor hemma hos föräldrarna. Det är den grupp som har klart minst utgifter och som avstår oftast från att ta studielån, säger Magnus Forss.

Kontakt

För mer information

Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten CSN, 060-186219, 070-5674127.

Presskontakt

Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Läs mer

Studerandes utgifter - En kartläggning av högskolestuderandes månadsutgifter (pdf, nytt fönster)

Bilaga till pressmeddelande 20101222 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-03-03