Tufft för grundskolestuderande på komvux

Många som läser in grundskolan på komvux klarar inte av studierna och får snabbt ekonomiska problem när de ska betala av studielånen.Det visar en ny rapport från CSN. Nu föreslår CSN reformer som ska göra att fler klarar utbildningen och även kommer in i arbetslivet.

CSN har följt den aktuella gruppen i flera års tid. Det handlar om cirka 24 000 personer där cirka 75 procent är invandrade till Sverige, en grupp som sällan hörs i den utbildningspolitiska debatten.

Den nya rapporten visar att en tredjedel av de grundskolestuderande antingen avbryter studierna eller misslyckas med att få godkända betyg. Många studerar också under relativt lång tid.
- Att lära sig svenska och engelska är ofta det första steget till vidare utbildning eller arbete. När studierna tar lång tid eller avbryts leder det sannolikt till en försenad etablering på arbetsmarknaden, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN.

Reglerna inte anpassade

CSN:s rapport visar också att det finns problem i studiestödets regler. Många har svårt att klara av utbildningen med de veckor som i dag ges med studiemedel. Detta leder ofta till att de måste avbryta studierna.
- Antalet veckor är viktigare för den här studerandegruppen än exakt hur många kronor som ges i studiemedel. Undantaget är ensamstående med barn - där finns tydliga tecken på att man även har det svårt ekonomiskt, säger Carl-Johan Stolt.

Samtidigt står det klart att en betydande andel i gruppen får återkrav när de avbrutit sina studier. Återkraven hamnar oftare än för andra studerande hos Kronofogden.
Många grundskolestuderande får också ekonomiska problem när de ska börja betala tillbaka sina studielån - efter studierna.
- Jämfört med dem som lånar för högskolestudier hamnar tio gånger fler hos Kronofogden. Varje år får mellan 2000 och 4000 låntagare som studerat på grundskolenivå betalningsanmärkningar, säger Carl-Johan Stolt.

CSN lämnar förslag

I dag lämnar CSN förslag till förändringar av regelverket för att bättre anpassa studiestödet. Förslaget innebär att vuxenstuderande på grundskolenivå ska få fler veckor med studiemedel.
Dessutom vill CSN att gruppen får en högre bidragsdel i studiemedlet. CSN lämnar även förslag om hur reformen kan finansieras inom ramen för studiestödet.

För mer information:

Carl-Johan Stolt, utredare vid utvärderings- och statistikenheten, 0480-44 7287, 070-341 85 14.
Klas Elfving, pressekreterare, 060-186155, 076-1196551.

Rapport grundskolenivå 1 4 (pdf, nytt fönster)

Förslag till ändrade studiemedel för vuxenstuderande på grundskolenivå (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-03-03