Nio av tio studerande mår bra

De allra flesta studerande mår bra och ser positivt på framtiden. Fler upplever också att de kan klara en oförutsedd utgift på 1 000 kronor.
- Undantaget är personer med utländsk bakgrund. De upplever att de har det betydligt tuffare, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN.

CSN presenterar i dag resultatet från en enkät som besvarats av 3 975 studerande. De har svarat på frågor om ekonomi, sociala förhållanden och jobb vid sidan av studierna.

Resultatet visar att drygt hälften av de studerande är nöjda med sin ekonomiska situation. Fler än tidigare uppger att de inom en vecka klarar en oförutsedd utgift på 1 000 kronor.
- Något fler än tidigare tycker även att studiemedlen täcker levnadsomkostnaderna. Det är ett trendbrott jämfört med tidigare år. Fortfarande tycker dock de flesta att studiemedlen inte räcker till, säger Carl-Johan Stolt.

Ljus framtidstro

I dag får en vanlig heltidsstuderande 8 140 kronor utbetalt för fyra veckors studier. Det motsvarar inte en hel månad. Omräknat till ett månadsbelopp ligger studiemedlet på 9 044 kronor.
- Studiemedlet har aldrig tidigare varit så mycket värt om man tittar till den allmänna kostnadsbilden i samhället. Studerande har i dag rekordhög köpkraft historiskt sett, säger Carl-Johan Stolt.

Av enkäten framgår också att nio av tio studerande mår bra. De flesta säger också att de är nöjda med sin studiesituation. Noterbart är även att 92 procent tror på en ljus framtid.
- Det är en något större andel än 2007. Och ju högre utbildningsnivå, desto positivare framtidsbild har de studerande, säger Carl-Johan Stolt.

Färre arbetar

Det har blivit något färre studerande som jobbar samtidigt som de pluggar. Främst är det i de yngre grupperna som många har slutat jobba helt.
- De som jobbar med det de läser till arbetar mer än tidigare, samtidigt som de som arbetar med något helt annat har minskat sitt arbete. Fler än tidigare har studiemedlen som sin enda försörjningskälla, säger Carl-Johan Stolt.

CSN:s undersökning visar också att de som arbetar vid sidan av studierna verkar klara sina studier lika bra som de som inte arbetar.

Studerande med utländsk bakgrund har en tuffare situation än andra. De har en sämre ekonomisk situation, sämre stöd från andra studerande, familj och vänner. En lägre andel i gruppen jobbar vid sidan av studierna.

Kontakt

För mer information: Carl Johan Stolt, utredare vid CSN, 0480-44 72 87.

Presskontakt: Agneta Solander, informationschef CSN, 070-648 82 44.

Studerandes ekonomiska och sociala situation 2009, 1,26 MB (pdf, nytt fönster)

Studerandes ekonomiska och sociala situation 2009 Bilaga tabeller (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-03-03