Kraftig ökning av läkarstuderande

Antalet svenska läkarstuderande i utlandet med studiemedel har tredubblats de senaste sex läsåren. Förra läsåret läste 2 075 personer till läkare i utlandet, motsvarande siffra 2001-2002 var 600 personer. Däremot är det generella intresset för utlandsstudier lägre än på många år. Det visar CSN:s årsrapport för 2008.

Att studera till läkare i Danmark, Polen, Ungern och Rumänien är mest populärt. Förra året valde närmare 1 500 svenskar att studera till läkare i de fyra länderna.
- Konkurrensen inom läkarutbildningen i Sverige är fortsatt hög. Och trots ett ökat antal nybörjarplatser forstsätter antalet läkarstuderande i utlandet att öka, säger Magnus Forss, chef för CSN:s utvärderings- och statistikenhet.

Fler väljer Östeuropa och Asien

Fram till perioden 1998-2002 var det en kraftig ökning av det totala antalet utlandsstuderande. Därefter har antalet sjunkit något och de senaste åren har antalet varierat mellan 27 000 och 29 000 personer. Förra årets nivå på 27 400 studerande i utlandet är den lägsta hittills.
- Vi ser en tydlig minskning av de personer som läser icke-akademiska språkskolor. Det kan bero på att det studielån som infördes 2001 är tuffare att betala tillbaka. Då väljer studerande i större utsträckning bort den här typen av språkstudier, säger Magnus Forss.

Generellt sett är det betydligt fler kvinnor än män som studerar utomlands, cirka 60 procent är kvinnor. CSN ser också nya mönster var de utlandsstuderande väljer att studera. På senare år har svenska studerande i större utsträckning sökt sig till Östeuropa och Asien.
- Helt klart finns en östlig trend. Antalet studerande i Europa och Oceanien sjunker till förmån för asiatiska länder, främst Kina, säger Magnus Forss.

Humaniora populärt

Fortfarande är det vanligast att svenskar utomlands läser humaniora, tätt följt av samhällsvetenskap. Hälso- och sjukvård har på senare år hoppat upp som den tredje mest populära utbildningsformen.
När det gäller studier i Sverige noterar CSN en kraftig ökning av antalet personer som får studiestöd för kvalificerade yrkesutbildningar (KY). Bara det senaste året har antalet ökat med tio procent till närmare 30 000 studerande.

Andelen som får studiemedel för att läsa vid högskola och universitet minskar. Sedan 2004 är minskningen 12 procent. Under 2008 var det 408 000 personer som fick studiemedel för studier vid högskolor och universitet.
- Vår erfarenhet är att antalet studiemedelstagare ökar i samband med lågkonjunkturer. Vi ser också sådana tendenser i våra prognoser inför hösten, säger Magnus Forss.

Kontakt

För mer information: Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten, 060-18 62 19, 070-567 41 27.

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-18 61 55,
076-119 65 51

Studiestödet 2008 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-03-03