Många hinder för föräldrar som studerar

Studerande med barn har det tufft både socialt och ekonomiskt. Det visar den största undersökning som CSN någonsin gjort bland studerande föräldrar.
- Vill man öka antalet studerande i den här gruppen kan man analysera en höjning av tilläggsbidraget och en bättre anpassning av föräldraförsäkringen till studiemedlen, säger Magnus Forss vid CSN.

CSN presenterar i dag rapporten "Studerande föräldrar i högre utbildning". Den bygger på omfattande registerstudier, enkätundersökningar samt djupintervjuer med studerande föräldrar.
Resultatet visar att många föräldrar väljer bort studier eftersom de har barn. Det är också vanligt att föräldrar skjuter upp studierna i höga åldrar. Medelåldern för en studerande med barn är i dag på drygt 35 år.
- Det finns en önskan om att människor ska börja studera tidigare. Från flera håll vill man även stimulera ett tidigare barnafödande. Tyvärr stämmer inte våra resultat överens med de ambitionerna, säger Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten vid CSN.

Jobbar för att ha råd att studera

Undersökningen visar också att de flesta studerande föräldrar har en trängd ekonomisk situation. De tar oftare studielån och tilläggslån än andra studerandegrupper. De jobbar också i högre utsträckning för att ha råd att studera.

De flesta föräldrar tycker att de fått det bättre sedan tilläggsbidraget för studerande föräldrar infördes 2006. Trots det ser CSN inga tecken på att föräldrar väljer att studera i större utsträckning.
- En ytterligare höjning av tilläggsbidraget skulle kunna få fler föräldrar att studera. Men vi behöver göra djupare analyser över hur stor en sådan höjning skulle behöva vara, säger Magnus Forss.

Dålig samordning mellan olika system

CSN konstaterar även att studiemedelssystemet fungerar dåligt ihop med föräldraförsäkringen. De flesta unga studerande med barn hänvisas till föräldraförsäkringens grundbelopp. Det beror på att de oftast inte har hunnit börja jobba innan de började studera.
- Vill man få fler föräldrar att börja studera bör de här systemen jämkas ihop bättre, säger Magnus Forss.

Många föräldrar upplever även rent praktiska problem med att studera. De uttrycker att det är tufft med sena undervisningspass, att studiekamraterna är oförstående inför deras behov och att det är svårt att förena barnomsorg med studier.
- Här finns mycket att göra. I fall högskolor och universitet vill öka andelen föräldrar krävs förändringar som underlättar deras situation. En möjlig väg att gå är att utöka möjligheterna att studera på distans eller deltid, säger Magnus Forss.

Kontakt

För ytterligare information: Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten, 060-18 62 19, 070-567 41 27.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-18 61 55, 076-119 65 51.

Läs rapporten

Studerande föräldrar i högre utbildning - ekonomiska och sociala villkor (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-03-03