Regeringen vill höja studiebidraget på gymnasiet

Publicerad:2017-09-20 15:12

Regeringen föreslår en höjning av studiebidraget för gymnasieelever med 200 kronor i månaden. En höjning av bidragsdelen i studiemedlet föreslås också - med cirka 300 kronor i månaden.

Nu är förslaget till statsbudget för 2018 klart. Budgetpropositionen innehåller flera förslag inom studiestödet.

Regeringen vill höja studiebidraget inom studiehjälpen med 200 kronor, till sammanlagt 1 250 kronor per månad. Höjningen av studiebidraget ska träda ikraft den 1 juli 2018, men höjningen gäller studier från och med den 1 mars 2018. Den som studerar under mars och senare får därför en retroaktiv utbetalning av de höjda beloppen efter den 1 juli.

Senast bidragsdelen inom studiehjälpen höjdes var den 1 juli 2006, då bidraget höjdes från 950 till 1 050 kronor per månad.

Höjning av studiemedlens bidragsdel

Regeringen föreslår att studiemedlens bidragsdel höjs med cirka 300 kronor månaden från och med den 1 juli 2018. Sammantaget gör det att studiemedlet för fyra veckors heltidsstudier skulle bli drygt 10 450 kronor från och med juli 2018, varav cirka 3 150 kronor blir bidrag.

Nytt körkortslån införs

Regeringen vill även införa ett lån för B-körkort som riktas till arbetslösa i åldern 18 – 47 år. I ett andra steg ska målgruppen utvidgas till unga i åldern 19 – 20 år som har avslutat en gymnasieutbildning. CSN får uppgiften att hantera det nya körkortslånet.

Regeringen vill även att CSN ska intensifiera arbetet med att förbättra återbetalningen för utlandsbosatta låntagare. Därför föreslår regeringen att CSN:s anslag ökas med 14,6 miljoner kronor för 2018.

Högre bidrag och lärlingsersättning för studerande som har läst introduktionsprogram

Regeringen föreslår även att den högre bidragsdelen under vissa förutsättningar ska kunna lämnas till studerande som har studerat på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Förslaget gäller studerande i åldern 20 – 24 år, som har läst ett introduktionsprogram i gymnasieskolan och som ska fortsätta läsa på programmet, vid komvux eller vid en folkhögskola.

Regeringen föreslår även att elever på introduktionsprogram som genomför utbildning i lärlingsliknande former ska kunna få lärlingsersättning.