Nytt parlamentariskt läge

Nu finns ett beslut om en rambudget för 2015, vilket innebär att det är Alliansens budget som gäller. Det parlamentariska läget medför att det för CSN:s del finns en del oklarheter.

- Det vi vet just nu är att det finns en så kallad rambudget och vi undersöker och får information från våra departement och återkommer med mera information så snart vi vet vad som gäller, säger Åke Svensson, chefsjurist på CSN.   

Nu tas Alliansens budget om hand av utskotten för att arbeta fram detaljerna i budgeten.

Senast uppdaterad: 2014-12-04