Andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk fortsatt hög

Publicerad:2014-07-16 13:42

Cirka 21 200 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 6,5 procent av alla elever. Mycket tyder på att den fleråriga och kraftiga ökningen av indraget studiebidrag på grund av skolk nu börjar plana ut.

Under läsåret 2013/2014 fick 6,5 procent av Sveriges cirka 324 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående åren var 6,4 respektive 5,5 procent. Historiskt sett är årets nivå rekordhög.

Fram till den 1 januari 2012 kunde en elev vara borta cirka 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades. Det motsvarade ungefär en dag i veckan.

Skärpning av riktlinjen
Den 1 januari 2012 skärptes riktlinjerna. I dag uppmanas skolorna att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månad. Tidsgränsen grundar sig på ett antal beslut från Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).
- Vår bedömning är att tillämpningen av riktlinjer och praxis börjar sätta sig i skolornas rapportering. Det är bra om den olovliga frånvaron hanteras så likformigt som möjligt, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN.

63 procent av samtliga skolkare är pojkar, 37 procent är flickor. Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna.

Antalet med betalningsproblem minskar
Drygt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav. 19 procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av betalningen.
- Andelen med betalningsproblem minskar något jämfört med tidigare år. Det är glädjande och en fråga som CSN jobbar aktivt med, säger Carl-Johan Stolt.

Stockholm är det län som hade det högsta andelen skolkare det gångna läsåret. Därefter följer Gotland, Västmanland och Skåne. Lägst andel skolkare finns i Dalarnas och Västerbottens län.

Skolk - hela landet 2013/2014 (pdf)

Skolk - hela landet 2013/2014 (Excel)

Skolk - uppdelat på län och kommun 2013/2014 (pdf)

Skolk - uppdelat på län och kommun 2013/2014 (Excel)

För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN, 0480-447287, 070-3418514
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.