CSN samarbetar med Ace Wilder i kampanj för e-leg

Under augusti driver CSN en kampanj för att få fler att använda e-legitimation när de söker studiemedel. Med e-legitimation blir det enklare att ansöka och de kan få sitt beslut snabbare. Temat för kampanjen är att det inte tar längre tid att skaffa e-legitimation än att lyssna på en låt.

För att locka studerande till webbplatsen för kampanjen har CSN i samarbete med produktionsbolaget Marilyn tagit fram en musikvideo med Ace Wilder. Videon innehåller olika budskap om e-legitimation och studiemedelsansökan. På webbplatsen för kampanjen kan studerande lära sig mer om hur det fungerar med mobilt bank-id och andra typer av e-legitimationer. De kan även klicka sig vidare till olika utgivare av e-legitimation.

Många fördelar med e-legitimation

De största fördelarna med att använda e-legitimation är att det blir enklare för de studerande att ansöka om studiemedel och att de kan få sitt beslut snabbare. Det beror på att de med en e-legitimation kan skriva under och skicka in sin ansökan direkt på webben. Annars måste de skriva ut sin ansökan, skriva under den på papper och skicka in den med post till CSN.

Det blir också enklare att sköta sina studiemedel under hela studietiden, exempelvis meddela ändringar.
- CSN är ofta den första myndighet som unga kommer i kontakt med. Kan vi få dem att använda e-legitimation redan från början, underlättar vi deras framtida kontakter både med oss och med andra myndigheter, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

Gott resultat av förra årets kampanj

Även under 2013 hade CSN en kampanj för att öka användandet av e-legitimation. Temat för kampanjen var liknande och resultatet var gott. Närmare 70 procent av alla studiemedelsansökningar skickades in med e-legitimation under andra halvan av 2013. Det var en ökning med 11 procentenheter jämfört med samma period 2012.
- Många har redan upptäckt fördelarna med e-legitimation. Nu vill vi få ännu fler att upptäcka dem och framför allt fånga upp nya studerande, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN.

Till webbplatsen för kampanjen www.skaffaeleg.nu

Senast uppdaterad: 2014-08-06