Uppsala län har de högsta studieskulderna

Publicerad:2016-01-27 09:00

Den här perioden får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 207 miljarder kronor.  Betydligt fler låntagare gör nu förtida inbetalningar på sina studielån.

De förtida inbetalningarna på studielånen ökar. 2014 betalades 964 miljoner kronor in i förtid, under 2015 var motsvarande siffra 1162 miljoner kronor.
I slutet av november fick CSN även in det högsta beloppet någonsin när det gäller inbetalningar vid ett enskilt datum - drygt en miljard kronor.
- Vi bedömer att de förtida inbetalningarna kan påverkas av att många hushåll har en god ekonomi. Även det låga ränteläget skulle kunna bidra till att fler har möjlighet att betala av mer än vad de egentligen behöver, säger Boel Magnusson, chef för CSN:s inbetalningsavdelning.

Skuldsättningen ökar

Högsta skulderna har personer som bor i Uppsala län, tvåa är Stockholms län och på tredje plats kommer Skåne län. Lägst skuldnivå har låntagarna i Jönköpings, Västernorrlands och Dalarnas län.
-Skulderna har ökat i de flesta länen under det gångna året. Generellt sett är det storstadslänen som har de högsta skulderna, säger Boel Magnusson.

Den genomsnittliga skulden för samtliga låntagare som bor i Sverige är cirka 134 300 kronor.
- Skuldsättningen ökar. Det beror främst på de höjningar som gjorts av lånedelen i studiemedlet på senare tid. Vi bedömer att den ökningen håller i sig och blir ännu tydligare de kommande åren, säger Boel Magnusson.

Rekordlåg ränta

1 132 000 personer har annuitetslån (lån tagna efter 2001).  356 700 personer har det äldre studielånet (lån tagna 1989-2001). Fortfarande har personer med annuitetslån lägre skuldsättning än dem med det äldre lånet.
Räntan på studielånen är för närvarande rekordlåg, 0,6 procent. Det innebär att fler låntagare kan amortera av mer.
- Många med äldre studielån märker nu att studielånen minskar relativt fort. Det beror på att den rekordlåga räntan gör att en relativt stor andel av årsbeloppen går till att betala skulden, säger Boel Magnusson.

För mer information: Boel Magnusson, avdelningschef CSN, 060-64 55 11

Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-18 61 55, 076-119 65 51

Genomsnittliga studieskulder per person och län den 1 januari 2016 (samtliga typer av studielån)

Län Genomsnittliga studieskulder per person
1 Uppsala 149 942
2 Stockholm 149 487
3 Skåne 138 778
4 Västra Götaland 135 248
5 Västerbotten 131 954
6 Östergötland 130 078
7 Gotland 125 602
8 Halland 123 386
9 Örebro 121 664
10 Kronoberg 121 021
11 Västmanland 119 861
12 Norrbotten 119 846
13 Värmland 119 560
14 Södermanland 117 496
15 Jämtland 117 106
16 Kalmar 115 067
17 Blekinge 114 853
18 Gävleborg 114 554
19 Dalarna 114 192
20 Västernorrland 113 240
21 Jönköping 112 907


Genomsnittliga studieskulder per person den 1 januari 2016

Sverige 134 277
Icke folkbokförda i Sverige    198 568
Alla låntagare 137 515

Tips till dig som betalar tillbaka på studielånet:

  • Välj elektroniska årsbesked. Det går snabbare och är bättre för miljön.
  • Gör det enkelt att betala, välj e-faktura eller autogiro.
  • Använd e-legitimation så kan du se alla uppgifter om dina studielån i Mina sidor på CSN.se.
  • Om du får problem att betala. Kontakta CSN direkt eller ansök själv om nedsättning av årsbeloppet.
  • Bor du i utlandet – kom ihåg att du kan betala med kort.