Glädjande betyg för CSN i ny undersökning

Publicerad:2016-07-07 16:16

CSN:s anseende hos allmänheten fortsätter att bli allt bättre. Det visar TNS/Sifo:s mätning för 2016. Sedan 2012 har CSN:s värde förbättrats kraftigt.

År 2012 hade CSN ett anseendeindex på 20 i TNS/Sifo:s mätning som jämför olika statliga myndigheter. I år har CSN ett anseendeindex på 36 i mätningen, en nivå som är en bra bit över medelvärdet.

2016 års resultat presenterades vid ett seminarium den 6 juli i Almedalen. CSN:s framgång har förklarats av att kunderna blivit mer nöjda.
- Vi lämnar snabba besked om studiemedel och vi jobbar aktivt med digitalisering och utveckling av e-tjänster. Vi vet att våra kunder uppskattar detta, säger Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN.

Återbetalning viktig

Ett av CSN:s viktigaste områden är att se till att studielånen betalas tillbaka till staten. De senaste åren har CSN ökat tempot i detta arbete, och det ska intensifieras ytterligare framöver.
- CSN:s goda anseende bygger även på att studielånssystemet håller ihop och är hållbart. Under det senaste året har vi vunnit några viktiga rättsfall i USA, det kan ha påverkat vårt anseende positivt, säger Christina Forsberg.

Egna undersökningar bekräftar bilden

CSN:s egna kundundersökningar visar också att kunderna blir nöjdare. I dag är drygt nio av tio kunder nöjda med CSN:s service.
- Det goda resultatet bygger på ett tålmodigt arbete där vi tar tillvara på medarbetarnas kompetens bland annat genom arbetet med ständiga förbättringar, säger Christina Forsberg.

Frågor om CSN:s resultat? Kontakta Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.