Återbetalning

Återbetalning av lån för studier

Allmän information om återbetalning.

Hur mycket ska du betala?

Här berättar vi om vad som påverkar hur mycket och hur länge du ska betala.

Hur mycket ska du betala?

Hur betalar du?

Du kan exempelvis betala till CSN via autogiro eller e-faktura.

Hur betalar du?

Har du svårt att betala?

Kontakta CSN om du har svårt att betala.

Har du svårt att betala?