Återbetalning

Har du svårt att betala?

Kontakta CSN om du har svårt att betala.

Återbetalning av lån för studier

Allmän information om återbetalning.

Återbetalning av lån för studier

Hur mycket ska du betala?

Här berättar vi om vad som påverkar hur mycket och hur länge du ska betala.

Hur mycket ska du betala?

Hur betalar du?

Du kan exempelvis betala till CSN via autogiro eller e-faktura.

Hur betalar du?