Rg-bidrag

Rg-bidrag

Du som är döv, hörselskadad eller rörelsehindrad kan få Rg-bidrag om du studerar på ett riksgymnasium.