Studiehjälp

Vad är studiehjälp?

Studiehjälp består av tre olika bidrag. Här berättar vi om det.

Om studiebidrag

Studiebidraget får du automatiskt om du studerar i Sverige.

Om studiebidrag

Om extra tillägg

Extra tillägg kan du få om du och din familj inte har så mycket pengar.

Om extra tillägg

Om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du i vissa fall få om du studerar på en annan ort.

Om inackorderingstillägg

Utbetalning av studiehjälp

Här berättar vi om hur pengarna betalas ut.

Utbetalning av studiehjälp

Om du skolkar

Om du skolkar kan du bli av med studiehjälpen.

Om du skolkar

Om något förändras

Om något förändras som påverkar studiehjälpen, måste du anmäla det.

Om något förändras