Lärlingsersättning införs i januari

I januari 2014 införs ett nytt stöd som heter lärlingsersättning. Det är ett bidrag som studerande som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka. För att den studerande ska kunna få lärlingsersättning behöver han eller hon ha ett utbildningskontrakt. Bidraget är på 1 000 kr i månaden.

Förra veckan fattade regeringen beslut om att lärlingsersättning ska införas från och med den 1 januari 2014. Syftet är att öka attraktionskraften till studier på gymnasiala lärlingsutbildningar. Reglerna för lärlingsersättning kommer i stort att vara samma som för studiehjälpen.

Söka lärlingsersättning

Den studerande kommer att kunna söka lärlingsersättning på en blankett som heter ”Ansökan om lärlingsersättning”(CSN:s blankett 1620). Den kan de beställa här på webben från och med den 13 januari.

För vårterminen 2014 ska ansökan om lärlingsersättning ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2014.

Beställa blanketter till skolan

Från och med den 13 januari kommer också din skola att kunna beställa ”Ansökan om lärlingsersättning” (CSN:s blankett 1620). Du beställer blanketten på CSN:s webbplats i tjänsten CSN Order. Har du inte behörighet till CSN Order, kan du kontakta CSN:s blankettservice:

E-post: csn-order@csn.se
Telefon: 060-18 62 10
Öppet: måndag till fredag 09.30-12.00 och 13.00-15.00

Vad krävs för att få lärlingsersättning?

För att den studerande ska kunna få lärlingsersättning måste han eller hon gå på en gymnasial lärlingsutbildning och där delar av utbildningen är på en arbetsplats.

Den studerande kan inte få lärlingsersättning om han eller hon får lärlingslön.

Utbildningskontrakt

För att CSN ska kunna besluta och betala ut lärlingsersättning måste den studerande ha ett utbildningskontrakt. Det är ett avtal mellan den studerande, skolan och den arbetsplats där han eller hon har sin lärlingsplats.

Till sin ansökan om lärlingsersättning ska den studerande alltid skicka med en kopia på sitt utbildningskontrakt. Kontraktet ska skrivas under av den studerande, skolan och arbetsplatsen. Om den studerande är under 18 år, ska även vårdnadshavaren skriva under.

Hur mycket pengar

Den studerande kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid han eller hon studerar och har ett utbildningskontrakt.

Om utbildningskontraktet gäller för hela vårterminen 2014 och studietakten är heltid får den studerande lärlingsersättning för 5 månader. Om utbildningskontraktet gäller för kortare tid än hela vårterminen, får han eller hon ersättning för den tid kontraktet gäller.

Om lärlingsersättning på webben

Här på webbplatsen hittar du och den studerande information om lärlingsersättning under ingången ”Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium” på sidan Lärlingsersättning.

Senast uppdaterad: 2013-12-19