Från ansökan till utbetalning (studiemedel)

Här kan du se vad som händer från att du söker studiemedel till att du får dina pengar.

Illustrationen visar vad som händer från ansökan till utbetalning

1. Ansökan

Använd tjänsten "Ansök om studiemedel" i Mina sidor. Snabbast går det om du loggar in med e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Du kan även ansöka med personlig kod. Kom ihåg att skicka med de bilagor som vi behöver för att pröva din ansökan.

Du som är utländsk medborgare måste svara på fler frågor när din ansökan är klar. Det är för att vi ska kunna pröva om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

2. CSN behandlar

Prövning

Vi prövar din ansökan i två steg:

  1. om du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd
  2. om du uppfyller övriga krav för att få studiemedel.

Studieresultat

Om du studerat med studiemedel tidigare, måste du ha klarat CSN:s krav på studieresultat för att få nya studiemedel. Har du studerat utomlands måste du själv skicka med dina studieresultat
i ansökan.

Om uppgifter saknas

Om vi saknar uppgifter i din ansökan eller om de inte stämmer, måste du lämna fler uppgifter till oss. Då skickar vi ett meddelande till dig.

3. Beslut

Du får två olika beslut från oss:

  • beslut om grundläggande rätt till svenskt studiestöd
  • beslut om studiemedel.

I beslutet om studiemedel ser du bland annat hur mycket pengar du får och när vi betalar ut dem.

4. Studieförsäkran

För att du ska få dina pengar, måste du lämna in en studieförsäkran. Där ska du intyga att du studerar enligt det som står i beslutet. Du kan lämna din studieförsäkran på olika sätt:

  • i tjänsten Lämna studieförsäkran i Mina sidor
  • i tjänsten Lämna studieförsäkran i CSN:s app
  • via Talsvar 0771-276 800
  • på blanketten "Studieförsäkran".

5. Utbetalning

Din första utbetalning får du tidigast tre veckor innan studierna börjar. Om du lämnar din studieförsäkran senare, får du pengarna ungefär en vecka efter att din studieförsäkran kommit in till oss.

Senast uppdaterad: 2015-08-31