Permanent uppehållsrätt

Om du har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige, kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Du är EU/EES-medborgare

Du har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om du bott lagligt i Sverige i fem år utan uppehåll. Du kan ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt hos Migrationsverket. Du som är medborgare i Schweiz omfattas inte av denna regel.

Du är medborgare i ett land utanför EU/EES

Du har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om du bott lagligt i Sverige utan uppehåll i minst fem år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas man, fru, sambo eller barn. Detta gäller inte om den du bor tillsammans med är svensk medborgare. Det gäller inte heller om du bor tillsammans med en schweizisk medborgare. Om du vill ha ett bevis på att du har PUR, kan du ansöka om ett permanent uppehållskort (PUK) hos Migrationsverket.

Permanent uppehållsrätt i förtid

Du kan få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som

  • har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året
    och som har bott här i minst tre år utan avbrott
  • har arbetat i Sverige men inte längre kan göra det
    och som har bott här i minst två år utan avbrott
  • har arbetat i Sverige men som inte längre kan göra det på grund av exempelvis
    en arbetsolycka eller yrkesskada som ger rätt till ersättning
  • har bott och arbetat i Sverige i tre år och som bor kvar här i dag men arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när han eller hon arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste två åren och avlidit på grund av en arbetsolycka eller yrkesskada.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiehjälp, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiehjälp.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16