Anhörig till medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Om du är anhörig till en medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz, kan du få rätt till svenskt studiestöd för studier utomlands. Du som är anhörig till en svensk medborgare omfattas normalt inte av denna regel.

Anhörig till arbetstagare eller egenföretagare

Om du är gift eller sambo med en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver eget företag i Sverige, kan du jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Då kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Om din man, fru eller sambo är svensk medborgare och ni har bott tillsammans i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz, kan du också i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Din man, fru eller sambo måste efter sin bosättning utomlands arbeta eller driva företag i Sverige.

Du kan även jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten och få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om du är barn till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Som barn räknas du som är 21 år eller yngre. I vissa fall kan även du som är äldre än 21 år räknas som barn om du kan visa att du är ekonomiskt beroende av din förälder.

Du kan även jämställas med en svensk medborgare och få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om du är förälder till en medborgare i EU/EES eller i Schweiz som arbetar eller driver företag i Sverige. Då måste du kunna visa att du är ekonomiskt beroende av ditt barn.

Vem räknas som arbetstagare eller egenföretagare

För att den person du är anhörig till ska kunna ses som arbetstagare i Sverige, måste han eller hon

 • arbeta i tillräcklig omfattning, det vill säga inte för få timmar per vecka eller under för kort tid
 • få lön eller annan ersättning för det arbetet.

För att den person du är anhörig till ska kunna ses som egenföretagare i Sverige, måste han eller hon

 • arbeta i tillräcklig omfattning i sitt företag, det vill säga inte för få timmar per vecka eller under för kort tid
 • ha registrerat sitt företag hos Skatteverket och ha F-skattsedel.

Slutat arbeta

Om den person du är anhörig till slutat arbeta, kan han eller hon ändå räknas som arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. Då måste han eller hon uppfylla något av följande villkor:

 • Personen ska vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde i Sverige och utbildningen har ett innehållsmässigt samband med arbetet i Sverige. Studierna måste vara yrkesinriktade och det får inte ha gått för lång tid sedan personen slutade arbeta.
 • Personen är tillfälligt förhindrad att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Personen har blivit uppsagd från sin anställning och är registrerad som arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling. Om personen arbetat mindre än ett år i Sverige, kan han eller hon bara räknas som arbetstagare under de sex månader som direkt följer efter att arbetet upphörde.

Permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Då kan du få rätt till svenskt studiestöd.

PUR kan du få om du bott lagligt i Sverige utan uppehåll i minst fem år tillsammans med en EU/EES-medborgare som du är anhörig till. Med anhörig menas man, fru, sambo eller barn. Detta gäller inte om den du bor tillsammans med är svensk medborgare. Det gäller inte heller om du bor tillsammans med en schweizisk medborgare.

Om du vill ha ett bevis på att du har PUR, kan du ansöka om ett permanent uppehållskort (PUK) hos Migrationsverket.

Permanent uppehållsrätt i förtid

Du kan i vissa fall få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som

 • har gått i pension efter att ha arbetat i Sverige det senaste året
  och som har bott här i minst tre år utan avbrott
 • har arbetat i Sverige men inte längre kan göra det
  och som har bott här i minst två år utan avbrott
 • har arbetat i Sverige men som inte längre kan göra det på grund av exempelvis
  en arbetsolycka eller yrkesskada som ger rätt till ersättning
 • har bott och arbetat i Sverige i tre år och som bor kvar här i dag men arbetar i ett annat EU/EES-land.

Du kan i vissa fall också få permanent uppehållsrätt i förtid om du är anhörig till en EU/EES-medborgare som avled när han eller hon arbetade i Sverige. Den personen måste ha bott i Sverige de senaste två åren och avlidit på grund av en arbetsolycka eller yrkesskada.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att du uppfyller bosättningskravet och att utbildningen ger rätt till studiestöd.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2016-06-16