Medborgare i EU/EES eller i Schweiz

Kamraterna säger hejdå

Du som är medborgare i ett EU/EES-land kan i vissa fall jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Då kan du få grundläggande rätt till svenskt studiestöd.

Du måste även uppfylla övriga krav som gäller för att få studiestöd, exempelvis att du uppfyller bosättningskravet och studerar på en utbildning som ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?

Som medborgare i EU/EES eller i Schweiz kan du jämställas med en svensk medborgare om du bor i Sverige och uppfyller något av följande villkor:

Du har permanent uppehållsrätt

Du som har permanent uppehållsrätt (PUR) i Sverige kan normalt få rätt till studiestöd.
Permanent uppehållsrätt

Du arbetar eller har arbetat i Sverige

Du som arbetar eller driver eget företag i Sverige kan få rätt till studiestöd. Du måste fortsätta att arbeta under tiden du studerar. Även om du slutat arbeta kan du ha rätt till studiestöd, men då måste du uppfylla särskilda villkor.
Arbete (EU-rätten)

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Även Schweiz omfattas i vissa fall av EU-rätten.

Senast uppdaterad: 2014-11-17