Är du drabbad av stormen Irma i Florida eller Kalifonien?

Du som studerar i Florida eller Karibien och vill resa hem på grund av stormen Irma, kan först försöka boka om din hemresa. Går inte det kan du söka merkostnadslån för en hemresa.

Läs mer om kriser och katastrofer

Senast uppdaterad: 2017-09-07