Anmäl ändringar

Det är viktigt att du anmäler ändringar som kan påverka din rätt till svenskt studiestöd. På så sätt kan du undvika att få problem med ditt studiestöd.

Du kan bara få rätt till svenskt studiestöd för utlandsstudier om du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten. Ett exempel på när du kan jämställas med en svensk medborgare är om din sambo arbetar i Sverige. Om din rätt till svenskt studiestöd grundar sig på det, måste du anmäla till CSN om din sambo slutar att arbeta i Sverige eller arbetar mindre. I ditt beslut kan du se vilka uppgifter som din rätt till studiestöd grundas på.

Exempel – Stevens fru slutar arbeta

Steven är irländsk medborgare och studerar med studiemedel i Spanien. Han har fått rätt till studiestöd för att hans fru arbetar i Sverige. Nu har hans fru slutat sitt arbete. Steven måste då anmäla detta till CSN, eftersom det kan påverka hans rätt till studiemedel.

Hur anmäler du ändringar?

Hur du anmäler ändringar till CSN beror på om ändringen gäller din rätt till svenskt studiestöd eller om den gäller dina studier eller din inkomst.

Ändringar som gäller din rätt till svenskt studiestöd

Om ändringen gäller din rätt till svenskt studiestöd, kan du ringa till CSN på 0771-276 300 eller skicka ett e-brev eller brev till oss. Det ska du göra om ändringen gäller exempelvis

  • uppehållsrätt för dig eller dina anhöriga
  • arbetstid för dig eller dina anhöriga
  • flytt under studietiden.

Du hittar e-postformulär och adresser under Kontakta oss.

Ändringar som gäller dina studier eller din inkomst

Om du studerar med studiemedel och ändringen gäller dina studier eller din inkomst, kan du använda tjänsterna under Ändra min ansökan i Mina sidor.
Läs mer om hur du anmäler ändringar i dina studier eller i din inkomst

Vad händer om du inte anmäler ändringar?

Vi kontrollerar dina uppgifter med de uppgifter som vi får från skolan och andra myndigheter, exempelvis Migrationsverket. Om det visar sig att du fått mer pengar än du haft rätt till, måste du betala tillbaka dem.
Ditt ansvar

Senast uppdaterad: 2015-01-27