Om du flyttar

Om du flyttar är det viktigt att du anmäler detta så att vi har rätt adress till dig.

Anmäl

 • utländsk adress till CSN
  Om du flyttar utomlands ska du meddela CSN din nya adress. Planerar du att bo utomlands under längre tid än ett år, ska du även meddela detta till Skatteverket.
 • tillfällig adress till CSN
  Om du vill att CSN ska använda en tillfällig adress för post till dig, kan du meddela oss detta.
 • ny adress till Skatteverket
  Om du flyttar ska du anmäla den nya adressen till Skatteverket, exempelvis via webbplatsen Adressändring. Vi får då din nya folkbokföringsadress automatiskt.

Till webbplatsen adressändring

Hur du anmäler ändrad adress

Du kan anmäla en utländsk eller tillfällig adress till oss genom

 • brev
 • e-post
 • telefon.

Telefonnummer och adresser hittar du under Kundservice.

Vad händer när du upphör att vara folkbokförd i Sverige?

När du blir folkbokförd utomlands ändras reglerna och du förlorar rätten till en del förmåner som är kopplade till att du bor i Sverige.

Det kan exempelvis gälla kostnaden för planerade läkarbesök i Sverige. Om du är folkbokförd i Sverige, behöver du i regel bara betala landstingets vanliga patientavgift. Är du däremot folkbokförd i ett annat land, kan du få stå för hela kostnaden själv. Även andra förmåner som bostadsbidrag, tandvård och föräldrapenning kan påverkas.

Du bör därför kontrollera med Försäkringskassan vad som händer dig om du avregistreras från folkbokföringen i Sverige.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Senast uppdaterad: 2016-06-02