Om du inte anmäler ändringar

Om du glömmer att anmäla ändringar som påverkar dina studiemedel, finns det en risk att du får för mycket eller för lite studiemedel. Får du mer pengar än vad du har rätt till, måste du betala tillbaka dem.

Ju tidigare du anmäler en ändring, desto bättre är det. Då har vi större möjligheter att ändra dina utbetalningar, så att du slipper få problem senare.

Om du fått för mycket studiemedel utbetalt, drar vi i första hand de pengarna från dina kommande utbetalningar. Räcker inte detta för att justera de felaktigt utbetalda pengarna, får du ett återkrav. Då måste du dessutom betala ränta och en expeditionsavgift.
Återkrav

Vi kontrollerar dina uppgifter

Vi kontrollerar i efterhand att dina uppgifter stämmer med de uppgifter vi får från skolan och Skatteverket. Om uppgifterna inte stämmer kommer vi att utreda ditt ärende på nytt. Vi undersöker samtidigt om det finns någon misstanke om bidragsbrott.
Ditt ansvar

Exempel: Du meddelar ändringen direkt

År 1

  1. Du studerar med studiemedel och beräknar ha inkomster under fribeloppet.
  2. Du inser efter halva terminen att du kommer att ha inkomster över fribeloppet. Då meddelar du det till CSN.
  3. CSN ändrar dina studiemedel och betalar ut mindre pengar resten av terminen.
Anmäler ändring och får rätt utbetalning


År 3

  1. CSN får uppgifter från Skatteverket om din inkomst för år 1. De stämmer med uppgifterna som du lämnat till CSN.

Exempel: Du glömmer att meddela ändringen

År 1

  1. Du studerar med studiemedel och beräknar ha inkomster under fribeloppet.
  2. Din inkomst ökar och visar sig hamna över fribeloppet. Men du glömmer att meddela det till CSN.
  3. CSN fortsätter att betala ut fullt studiemedel till dig hela terminen.
Anmäler inte ändring och får fel utbetalning


År 3

  1. CSN får uppgifter från Skatteverket om din inkomst för år 1. De stämmer inte med uppgifterna som du lämnat till CSN.
  2. Du får ett återkrav och måste betala tillbaka de studiemedel du inte haft rätt till. Då måste du också betala ränta och en expeditionsavgift.
Återkrav plus ränta


Senast uppdaterad: 2013-02-22