Ändrad studieomfattning

Stämmer inte din studietid med de veckor du fått studiemedel för? Läser du ett annat antal poäng än det du skrev i din ansökan? Då är det viktigt att du anmäler det till oss.

Studieomfattning är ett mått på hur mycket du studerar under en viss tid. I den ingår både din studietid och antalet poäng du läser. Om din studietid förkortas eller om du läser färre poäng, kan din studieomfattning bli lägre.

Här kan du läsa vad du ska göra om du ändrar din studieomfattning.

Om du läser med lägre studieomfattning

Om du läser färre poäng än vad du skrev i din ansökan eller om din studietid blir kortare, kan det innebära att du inte har rätt till lika mycket studiemedel. Därför är det viktigt att du anmäler ändringen till CSN direkt. Då har vi större möjlighet att ändra dina studiemedel, så att du slipper få återkrav.

Hur anmäler du ändringen?

Du kan anmäla ändringen till oss genom

 • tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i Mina sidor
 • brev - glöm inte att skriva under
 • e-post
 • telefon.

Du hittar tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i menyn till höger. Telefonnummer och adresser till CSN finns under Kundservice.

Du ska skicka med ett intyg från skolan som visar vilket datum du minskade din studieomfattning. Intyget ska också visa vilken omfattning du hade före minskningen och vilken den nya studieomfattningen är i credits.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta om ändringen fattar vi ett nytt beslut om dina studiemedel och skickar det till dig. Det kan innebära följande:

 • Du får inte några fler utbetalningar, om du redan fått de pengar som du har rätt till.
 • Du får ett återkrav, om du fått för mycket pengar utbetalt.
 • Du har inte längre rätt till studiemedel, om du studerar inom EU/EES eller i Schweiz och din studietid blir kortare än 3 veckor. Om du studerar utanför EU/EES eller Schweiz så är gränsen 13 veckor.

Krav på studietider

Vad händer om du inte meddelar ändringen?

Vi kontrollerar dina lämnade uppgifter med skolans uppgifter om hur många poäng du läser och vilken studietid du har. Om det visar sig att du fått för mycket studiemedel, kan du få ett återkrav. Då måste du även betala ränta och en expeditionsavgift.
Om du inte anmäler ändringar

Om du läser med högre studieomfattning

Om du läser fler poäng än vad du skrev i din ansökan eller om din studietid blir längre, kan du ha rätt till mer studiemedel. Om du vill ha mer bidrag och lån än du tidigare ansökt om, ska du meddela det till oss.

Hur meddelar du ändringen?

Du kan meddela oss genom

 • tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i Mina sidor
 • brev - glöm inte att skriva under.

Du hittar tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i menyn till höger. Adresser till CSN finns under Kundservice.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta om ändringen fattar vi ett nytt beslut om dina studiemedel och skickar det till dig. Det kan innebära följande:

 • Du får studiemedel för fler veckor.
 • Du får en ny utbetalning.

Exempel - Ahmira ändrar studietid

Ahmira har fått studiemedel för en 13 veckors språkkurs i Malaga. Efter det att hon anlänt till studieorten, gör hon ett nivåplaceringstest. Testet visar att hon behöver gå en annan kurs än den hon först tänkt gå. Den nya kursen har en studietid på 15 veckor. Ahmira vill ha studiemedel för hela studietiden och ändrar därför sin ansökan till 15 veckor. Hon skickar också in ett nytt intyg om språkkurs för den nya kursen.

Senast uppdaterad: 2016-06-02