Betala lån och återkrav

Det finns tre olika lån och de har lite olika regler för hur du ska betala tillbaka.

Hur du betalar tillbaka beror på när du studerat:  

  • Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)
  • Lån 1 januari 1989-30 juni 2001 (studielån)
  • Lån före 1989 (studiemedel).

Om du studerar nu är det alltså ett annuitetslån du har. Det är det lånet vi berättar om här.

När börjar du betala?

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Om du har studiemedel under en vårtermin, börjar du betala tillbaka i januari redan året efter. Har du däremot studiemedel under en hösttermin, dröjer det ytterligare ett år innan du börjar betala.

Du måste betala tillbaka ditt lån även om du exempelvis inte fått något arbete. Men du kan då ansöka om att få betala mindre.

Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Du har möjlighet att dela upp din betalning på mellan ett och tolv betalningstillfällen per år.

Exempel - Matilda studerar våren 2017

Matilda har studiemedel för vårterminen 2017 och slutar sedan att studera. Hon börjar därför betala på sitt lån i början av 2018.

Om du studerar igen

Om du blivit återbetalningsskyldig och sedan studerar med studiestöd igen, får du ingen ny betalningsfri period när du avslutat de nya studierna.

Börja studera igen?

Hur mycket ska du betala?

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror bland annat på

  • hur mycket du lånat
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan är. Räntan fastställer regeringen varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren. Räntan är 0,34 procent under 2017.

Vi räknar alltså ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Exempel - Nina får betala cirka 16 300 kronor första året

Nina är född 1998 och hon ska läsa tre år på Junior College i USA från höstterminen 2017 till vårterminen 2020. Hennes undervisningsavgift är 30 000 kronor per termin. Hon lånar också varje termin 12 000 kronor till en tur- och returresa till USA. Den 1 januari 2021 börjar Nina betala tillbaka på sitt lån. Hennes skuld är då cirka 493 000 kronor, och hon får en återbetalningstid på 25 år. Det belopp hon ska betala första året är cirka 16 300 kronor, förutsatt att räntan är densamma.

Kan du påverka din skuld?

Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden. Det är dock vissa saker du behöver tänka på om du vill Begränsa din skuld.

Återkrav

Om du fått mer studiemedel än du har rätt till, kräver vi tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav. Har du svårt att betala hela återkravet på en gång, kan du ansöka om att få dela upp betalningen. För att vi ska kunna pröva om du kan få en betalningsplan, måste du utförligt redogöra för dina inkomster och utgifter.

Senast uppdaterad: 2017-05-23