Hur mycket kan du få?

Illustration som visar bidrag och lån

Här kan du läsa om hur mycket du kan få i studiemedel för utlandsstudier. Du hittar även information om merkostnadslån och olika typer av tillägg.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Hur mycket bidrag och lån du får beror på hur många veckor du ska studera.

När du studerar utomlands kan du även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier. Det är ett kompletterande lån som ska kompensera för att det kan vara dyrare att studera utomlands.

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid, 2017
Belopp, kr
Bidrag 712
Lån

1 792

Merkostnadslån för utlandsstudier 560
Totalt 3 064

Se fler belopp i CSN:s beloppsblad:

Studiemedelsbelopp för studier utomlands 2018 (pdf, nytt fönster)

Studiemedelsbelopp för studier utomlands 2017 (pdf, nytt fönster)

Olika länder har olika långa terminer. Se exempel på hur mycket du kan få för en hel termin, beroende på hur lång terminen är i det land du tänkt studera i.
Exempel på belopp

Fler lån som du kan ta

Merkostnadslån - för dig som får extra kostnader

Vid utlandsstudier tillkommer ofta extra kostnader, exempelvis för undervisningsavgifter, resor och försäkringar. Därför finns ett antal merkostnadslån som du kan söka.
Merkostnadslån

Tilläggslån - för dig som arbetat tidigare

Du som har arbetat tidigare och haft inkomster över en viss gräns, kan få låna lite mer pengar. Det gäller från det år du fyller 25 och endast för dig som studerar inom EU/EES eller i Schweiz.
För dig som arbetat tidigare

Fler bidrag som du kan få

Tilläggsbidrag - för dig som har barn

Om du har barn och samtidigt studerar, kan du få tilläggsbidrag.
För dig som har barn

Högre bidraget – för vissa utbildningar

Du som studerar på gymnasienivå inom EU/EES eller i Schweiz kan få en högre bidragsdel i studiemedlen. Detta gäller från och med det år du fyller 25, för vissa typer av utbildningar.
Högre bidraget

Uppläggningsavgift

När du tar studielån får du betala en administrativ avgift på 150 kronor per halvår. Den avgiften kallas för uppläggningsavgift och dras från den första utbetalningen av lånet.

Bidraget ger pension

Bidragsdelen av studiemedlen är pensionsgrundande. Det betyder att staten betalar in en viss pensionsavgift för dig när du studerar. Tilläggsbidraget och de olika lånen är däremot inte pensionsgrundande.

Du måste uppfylla ett antal andra villkor innan pensionen, som grundas på studiebidrag, kan betalas ut. Vid närmare frågor om pension, kontakta Pensionsmyndigheten.

Har du sökt studiemedel före den 1 juni 2015?

Reglerna för studiemedel i utlandet har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 juni 2015 gäller de tidigare reglerna.

Senast uppdaterad: 2017-11-17