Hur mycket kan du få? - tidigare regler

Illustration som visar bidrag och lån

Här kan du läsa om hur mycket du kan få i olika länder. Du hittar även information om merkostnadslån och tilläggsbidrag.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Hur mycket du får beror på hur många veckor du ska studera och i vilket land.

Studiemedel per vecka när du studerar på heltid, 2016
Belopp, kr
Bidrag 704
Lån beror på land*

* Från och med 1 juli 2015 blir lånebeloppet i alla länder detsamma som för studier i Sverige.


Eventuella tillägg
Belopp, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
146
Tilläggsbidrag
2 barn
239
Tilläggsbidrag
3 barn
287
Merkostnadslån beror på kostnader för undervisning,
försäkring och resor

Så mycket får du i olika länder

Hur mycket du kan låna varierar från land till land, eftersom levnadsomkostnaderna är olika. Men bidraget är samma oavsett i vilket land du ska studera. Här ser du beloppen i några olika länder. Tänk på att du också kan få merkostnadslån och eventuellt tilläggsbidrag.

Bidrag och lån i fyra veckor, 2016
USA Storbritannien Spanien Australien
Bidrag, kr 2 816 2 816 2 816 2 816
Lån, kr 11 600* 9 200* 7 600* 11 000*
Totalt, kr 14 416 12 016 10 416 13 816

* Från och med 1 juli 2015 blir lånebeloppet detsamma som för studier i Sverige.

Läs om lånebeloppen i övriga länder på sidan Belopp i olika länder.

Studier på distans

Studerar du på distans på en utländsk skola utanför Sverige kan du få studiemedel med de belopp som gäller för det land där du är bor.

Merkostnadslån - för dig som får extra kostnader för

  • undervisningsavgifter
  • resor mellan Sverige och studielandet
  • personförsäkring under studierna
  • dubbel bosättning
  • musikinstrument.

Beloppen varierar beroende på kostnaderna. Det finns också ett maxbelopp för vad du kan få.

Tilläggsbidrag - för dig som har barn

Om du har barn och samtidigt studerar, kan du få tilläggsbidrag. Läs mer på sidan För dig som har barn.

Uppläggningsavgift

När du tar studielån får du betala en administrativ avgift på 150 kronor per halvår. Den avgiften kallas för uppläggningsavgift och dras från den första utbetalningen av lånet.

Bidraget ger pension

Bidragsdelen av studiemedlen är pensionsgrundande. Det betyder att staten betalar in en viss pensionsavgift för dig när du studerar. Tilläggsbidraget och de olika lånen är däremot inte pensionsgrundande. Du måste uppfylla ett antal andra villkor innan pensionen, som grundas på studiebidrag, kan betalas ut. Vid närmare frågor om pension, kontakta Pensionsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2016-02-10