Dubbel bosättning - tidigare regler

Du kan ta merkostnadslån för dubbel bosättning om du behöver en bostad både på studieorten och på hemorten. Detta gäller om du bor i Sverige och studerar i Norden eller inom ett utbytesprogram.

Du kan få merkostnadslån för dubbel bosättning, om du uppfyller något av nedanstående villkor:

  • Du har vårdnaden om barn under 18 år.
  • Du bor med eget, makes, makas eller sambos barn under 18 år.
  • Du bor med eget, makes, makas eller sambos barn i åldern 18-20 år. Barnet går i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförbar grundutbildning på hemorten.

Dessutom måste du

  • ha studielån under hela studieperioden
  • ha en total restid på minst två timmar per dag mellan hemorten och studieorten (gäller allmänna färdmedel). Vi tar hänsyn till om du måste starta din resa orimligt tidigt eller avsluta den orimligt sent.

Tänk på att du inte under samma tid kan få merkostnadslån för både dubbel bosättning och resor mellan hemorten och studieorten.

Så här mycket får du låna:

  • högst 356 kronor per natt eller,
  • total högst 560 kronor per vecka (2 240 kronor för fyra veckor).

Exempel - Kristina har dubbla kostnader för boendet

Kristina har vårdnaden om Frida som är 14 år. Kristina studerar i Norge och har även en bostad i Sverige. Hennes bostad i Norge kostar 2 900 kronor i månaden. Kristina kan därför få merkostnadslån för dubbel bosättning med maxbeloppet 2 240 kronor i månaden.

Senast uppdaterad: 2015-05-28