Utlandsstudier

Merkostnadslånet för utlandsstudier är ett lån du kan få när du studerar utomlands för att kompensera ökade kostnader för att bo och studera i utlandet.

Du måste ha ordinarie bidrag och lån för de veckor som du söker merkostnadslånet för.

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna beror på om du läser på heltid eller deltid.

Lånebelopp per vecka år 2017
Studieomfattning Merkostnadslån för
utlandsstudier, kr
Heltid, 100 procent 560
Deltid, 75 procent 425
Deltid, 50 procent 268Senast uppdaterad: 2016-12-21