Merkostnadslån

Du som har extra kostnader i samband med studierna kan ansöka om merkostnadslån. Villkoren för att få lånet och hur mycket du kan låna beror på vilka kostnader du har.

Du kan ansöka om merkostnadslån för

Som resor räknas

  • tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet
  • pendlingsresor under studietiden
  • studie- och praktikresa
  • resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling.

Hur ansöker du?

Du ansöker om merkostnadslån i tjänsten Ansök om studiemedel i Mina sidor. Om du glömt att söka merkostnadslån, kan du göra det i tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån. Din ansökan måste ha kommit in till CSN inom den period du har studiemedel. Om din ansökan kommer in senare, kan du få merkostnadslån för högst fyra veckor bakåt i tiden.

Exempel - Malin ansöker om merkostnadslån i slutet av terminen

Malin har studiemedel från vecka 3 till vecka 23. För att få merkostnadslån till undervisningsavgiften för alla veckor måste hon ansöka om merkostnadslån senast vecka 23.

Exempel - Edwin skickar in sin ansökan efter att studierna slutat

Edwin har studiemedel från vecka 3 till vecka 23 och han skickar in sin ansökan om merkostnadslån för undervisningsavgiften vecka 25. Han kan få merkostnadslån bara för vecka 22 och 23. Det beror på att han kan få merkostnadslån endast fyra veckor bakåt i tiden och under den tid han har studiemedel.

Senast uppdaterad: 2015-05-30