Undervisningsavgift

Om du studerar på en skola som tar ut obligatoriska undervisningsavgifter, kan du få merkostnadslån för dessa avgifter.

Krav för att få lån till undervisningsavgift

Du kan få lån till undervisningskostnaden ("tuition fee" på engelska). I den ingår kostnader för inskrivning, kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek och dator.

Detta ingår inte i undervisningsavgiften

Du kan inte få lån till

  • kåravgifter
  • kurslitteratur
  • förbrukningsmaterial och studieutrustning, exempelvis kopieringskostnader samt utrustning på konstnärliga och praktiska utbildningar. Detta gäller även om du betalar en avgift direkt till skolan för sådant.
  • avgiftsfria perioder av utbildningen, exempelvis för praktik som skolan inte tar ut någon avgift för.

Måste ha bidrag

För att ha rätt till lån för hela din undervisningsavgift måste du ha det ordinarie bidraget för alla veckor som avgiften avser. Du måste också ha rätt till studielån i minst en vecka under perioden.

Om du väljer att inte ansöka om bidrag för alla veckor som avgiften avser, kan du bara få lån till undervisningsavgiften för de veckor som du har bidrag.

Utbetalning

Lån till undervisningsavgift kan betalas ut månadsvis i förskott eller terminsvis tidigast tre veckor innan kursstart. Vid de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta alltid skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar.

Undantagsvis kan vi betala ut lån till undervisningsavgiften för ett helt läsår i förskott vid ett tillfälle. Kräver skolan det måste du skicka med ett intyg från skolan om att de inte accepterar delbetalningar. Blir det betydligt dyrare för dig att dela upp avgiften bör du också skicka in intyg från skolan som visar det. Skickar du inte in ett sådant intyg kan du normalt inte få avgiften utbetald läsårsvis.

Utbetalningar

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna till undervisningsavgift beror på om du ska gå en längre utbildning eller en kortare utbildning.

Utbildning kortare än 13 veckor på heltid

Om du ska gå en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid kan du som mest låna 1 433 kronor per vecka till din undervisningsavgift.
Utbildning kortare än 13 veckor

Utbildningar på minst 13 veckor - maxbelopp

Om du går en utbildning som är minst 13 veckor på heltid kan du delvis själv välja hur du använder merkostnadslånet till undervisningsavgiften under de år du studerar med studiemedel. Du har då ett maxbelopp som gäller för hela din studietid, som du kan fördela.

Detta innebär att du kan ha möjlighet att låna till hela undervisningsavgiften om du ska gå en utbildning med hög undervisningsavgift under ett begränsat antal terminer. Ska du gå en längre utbildning kan du behöva fördela dina uttag så att lånet räcker för hela utbildningen. Se exempel längre ner på sidan. Det går inte att låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är för varje termin.

Du har ett maxbelopp för studier på gymnasial nivå och ett annat för studier på eftergymnasial nivå. Maxbeloppen beräknas utifrån det totala antalet veckor som du har rätt till studiemedel samt utifrån prisbasbeloppet.
Beräkning av maxbelopp

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift år 2017, kronor (SEK)
Eftergymnasial nivå, 240 veckor 344 064
Gymnasial nivå, 80 veckor* 114 688

* Om du saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasial nivå är ditt maxbelopp 172 032 kronor.

I tjänsten Använt lån för undervisningsavgift i Mina sidor kan du se ditt maxbelopp, hur mycket du använt och hur mycket du har kvar.

Minskat lånebelopp

I vissa situationer minskar det belopp du kan låna för undervisningsavgift. Det gäller exempelvis om du

  • har studerat tidigare
  • inte tar studiemedel för alla veckor
  • är äldre än 46 år.

Minskat lånebelopp

Viktigt att planera

När maxbeloppet är uppnått går det inte att låna något mer för undervisningsavgift. Därför är det viktigt att du planerar dina uttag av lånet, så att det räcker för alla år du tänkt studera. Det är också viktigt att tänka på att lånet ska betalas tillbaka.

Exempel – Abbe ska läsa på universitet i London

Abbe ska läsa en utbildning på universitetet i London. Utbildningen är på tre år och kostar 100 000 kronor per läsår. Han har inte lånat något för undervisningsavgift tidigare och kan därför låna för hela undervisningsavgiften, det vill säga 100 000 kronor per år.

Exempel på fördelning av lån till undervisningsavgift.

Exempel – Eva ska läsa till läkare

Eva ska börja en sexårig läkarutbildning i Polen. Utbildningen kostar 80 000 kronor per läsår. Eva har aldrig fått studiemedel tidigare och har därmed 344 064 kronor som hon kan använda i lån till undervisningsavgifter. Hon vill fördela sitt lån på alla sex åren och lånar därför 57 344 kronor per läsår till undervisningsavgiften.

Exempel på fördelning av lån för undervisningsavgift.

Vad du ska skicka med

Du måste alltid styrka kostnaden för din undervisningsavgift med faktura, kvitto, intyg eller liknande. Handlingen ska gälla dig personligen och ditt namn ska framgå. Det ska stå vad som ingår i avgiften, för vilken period den gäller, samt när du måste betala skolan. Söker du för en årsavgift måste skolan intyga att de inte accepterar delbetalningar.

Senast uppdaterad: 2017-03-02