Utbildning kortare än 13 veckor

Om du ska gå en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid eller motsvarande, kan du som mest låna 1 433 kronor per vecka vid heltidsstudier.

Det går inte att låna mer än vad den faktiska avgiften är för varje termin.

Exempel – Minna ska läsa en språkkurs på 8 veckor

Minna ska gå en språkkurs i tyska under 8 veckor på heltid. Kursen kostar 20 000 kronor. Eftersom kursen är kortare än 13 veckor kan hon som mest få 1 433 kr i merkostnadslån till undervisningsavgift per vecka som hon har studiemedel. Det innebär att Minna kan låna 11 464  kronor till skolans avgift.

Heltid- och deltidsstudier

Om du ska läsa på deltid blir beloppet du kan låna för undervisningsavgift mindre. I tabellen ser du hur mycket du kan få per vecka om du studerar på heltid eller på deltid.

Lånebelopp per vecka, kronor (SEK)
Studieomfattning 100 % 75 % 50 %

Merkostnadslån för
undervisningsavgift

1 433 1 075 716


13 veckors studier på heltid motsvarar:

  • 18 veckor på deltid, 75 procent
  • 26 veckor på deltid, 50 procent.

Har du lånat till undervisningsavgift tidigare?

Om du tagit lån för undervisningsavgift tidigare kan det medföra att du får låna mindre per vecka. Du har maxbelopp för hur mycket du totalt kan få låna till undervisningsavgift under hela din studietid. Maxbeloppet för studier på gymnasienivå är 114 688 kronor och maxbeloppet för studier på eftergymnasial nivå är 344 064 kronor.

Exempel – Alex får ett lägre lånebelopp

Alex ska läsa en språkkurs på gymnasial nivå i tio veckor. Kursen kostar 20 000 kronor. Alex har tidigare lånat 110 000  kronor för undervisningsavgift på gymnasial nivå. Maxbeloppet för undervisningsavgift på gymnasial nivå är 114 688 kronor. Det innebär att han har totalt 4 688 kronor kvar att låna till undervisningsavgift. Det blir alltså ett lägre belopp än 1 433 kronor per vecka som han kan få för den här kursen.

Vad du ska skicka med

Du måste alltid styrka kostnaden för din undervisningsavgift med faktura, kvitto, intyg eller liknande. Handlingen ska gälla dig personligen och ditt namn ska framgå. Det ska stå vad som ingår i avgiften, för vilken period den gäller, samt när du måste betala skolan.

Utbetalning

Många skolor kräver att undervisningsavgiften ska betalas terminsvis. Om du kan visa att din skola kräver det, betalar vi ut merkostnadslånet för undervisningsavgiften tidigast tre veckor innan terminsstart. Annars betalas lånet ut månadsvis.
Utbetalningar

Senast uppdaterad: 2016-12-22