Minskat lånebelopp

Här kan du se exempel på några olika situationer då beloppet som du kan låna till undervisningsavgift minskar.

Har du studerat med studiemedel tidigare?

Om du tagit lån för undervisningsavgifter tidigare, räknas de av från ditt maxbelopp. Har du inte lånat för undervisningsavgift tidigare har du fortfarande hela ditt maxbelopp kvar.

Exempel – Emil har lånat till undervisningsavgift tidigare

Emil har tidigare läst en termin på ett universitet i Frankrike och fått lån för undervisningsavgift på 20 000 kronor. Han har därför 324 064 kronor kvar att använda för studier på eftergymnasial nivå.

Exempel – Amelie har haft studiemedel i 120 veckor

Amelie har tidigare studerat med studiemedel i 120 veckor. Hon har inte lånat något för undervisningsavgift och har därför hela sitt maxbelopp för lån till undervisningsavgift kvar. Hon ska nu läsa två terminer på ett universitet i Australien. Undervisningsavgiften är 150 000 kronor per termin. Eftersom Amelie har kvar hela sitt maxbelopp, kan hon låna till hela avgiften.

Tänker du inte söka studiemedel för alla veckor?

Du kan bara låna till undervisningsavgift för de veckor du har studiemedel. Det innebär att du inte kan låna lika mycket till undervisningsavgift om du tar studiemedel för färre veckor än vad terminen är.

Exempel – Elias har bara sex veckor med studiemedel kvar

Elias läser sista terminen i England, men har bara rätt till studiemedel i sex veckor eftersom han redan har haft studiemedel i 234 veckor. Utbildningen kostar 50 000 kronor och terminen är 20 veckor. Eftersom Elias inte har rätt till studiemedel för hela terminen, får han låna 15 000 kronor (6/20 av kostnaden).

Exempel – Maggan söker studiemedel för en kortare period

Maggan ska gå en utbildning som kostar 100 000 kronor per termin. Hon har inte lånat till undervisningsavgift tidigare och har därför hela maxbeloppet kvar. Maggan söker studiemedel för 15 av periodens 17 veckor. Det innebär att hon får lån till 15/17 av avgiften på 100 000 kronor, vilket motsvarar 88 235 kronor.

Är du äldre än 46 år?

Från och med det år du fyller 47 år minskar antalet veckor du har rätt till studiemedel. Eftersom maxbeloppet för lån till undervisningsavgift är beroende av hur många veckor du har rätt till studiemedel, minskar ditt maxbelopp.
För dig som fyller 47 eller är äldre

Senast uppdaterad: 2016-12-06