Resor

Du kan ta merkostnadslån för olika resor du har i samband med dina studier.

De resor du kan du ta merkostnadslån för är

 • tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet
 • pendlingsresor under studietiden
 • studie- och praktikresa
 • resor vid insamling av material till en uppsats eller avhandling.

Tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet

Du kan låna till en tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår. Resan ska göras med allmänna färdmedel. Hur mycket du kan låna beror på vilket land du ska resa till.
Resebelopp för olika länder

För att kunna få detta merkostnadslån måste du ha fått det ordinarie bidraget för hela studieperioden, samt även ha rätt till ordinarie lånedel under minst en av veckorna i perioden. Lånet för resan får du utbetalt tidigast tre veckor innan du ska börja studera.

Om du under ett kalenderhalvår har ett uppehåll i dina studier på 14 dagar eller längre kan du få merkostnadslån för ytterligare en tur-och-retur-resa. I övrigt kan du få lån för ytterligare en resa endast om det finns synnerliga skäl.

Pendlingsresor under studietiden

Om du bor och studerar inom EU/EES eller i Schweiz, kan du få merkostnadslån för resekostnader mellan hemmet och skolan. Detta kan du få om du inte bor på studieorten. En förutsättning är att du har ordinarie studiebidrag och studielån för de veckor som du söker merkostnadslån för.

Så här mycket får du låna

Du får inte låna till hela resekostnaden utan måste själv betala en del av den. Under år 2017 kan du få merkostnadslån för den del av dina resekostnader som överstiger 152 kronor per vecka under din period med studiestöd. Du kan dock högst få 564 kronor per vecka.

Exempel - Diana reser till Köpenhamn

Diana läser på Köpenhamns universitet under 21 veckor och bor i Malmö. Under terminen måste hon köpa månadskort för bussresor för fem månader, dessa kostar 1235 kronor per månad. Hon har alltså resekostnader för totalt: 1 235 kr x 5 = 6 175 kronor.

En del av kostnaden måste hon betala själv: 152 kronor x 21 veckor = 3 192 kronor. Hon kan få merkostnadslån till resten av kostnaden, alltså 2 983 kronor.

Studie- och praktikresa

Du kan få merkostnadslån för rese- och boendekostnader i samband med en obligatorisk studie- och praktikresa. Det är en resa som arrangeras av skolan för en grupp studerande. Förutsättningarna är att

 • du har studiebidrag under hela studieperioden
 • du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden
 • skolan lämnat uppgifter om kostnaderna.

Så här mycket får du låna

För en studie- och praktikresa kan du låna högst 6 720 kronor per kalenderhalvår.

Exempel - Linnéa får hela kostnaden i merkostnadslån

Linnéa läser på en konstutbildning i Italien. Hon har en totalkostnad på 5 000 kronor för en obligatorisk studieresa hon ska göra tillsammans med sin klass till en konstutställning (3 000 kronor för resa och 2 000 kronor för boende). Linnéa kan få 5 000 kronor i merkostnadslån.

Resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling

Du kan få merkostnadslån för resekostnader, om du läser på högskola eller universitet och behöver resa för att samla in material till en uppsats eller avhandling. Kravet är att

 • uppsatsen måste motsvara minst en halv termins arbete i poäng eller enligt studieplanen
 • en mer omfattande avhandling måste motsvara minst en hel termins arbete
 • du skickar med ett intyg från din handledare där det framgår att resan eller resorna är nödvändiga
 • du redovisar kostnaden för resan
 • du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden.

Så här mycket får du låna

Här ser du hur mycket du kan låna för en insamlingsresa år 2017:

 • Uppsats - högst 12 544 kronor per uppsats.
 • Avhandling - högst 12 544 kronor per resa och termin.

Exempel - Joel har kostnader för resa och boende

Joel läser på universitet i Belgien och ska resa till USA för att samla in material till en uppsats på 15 ECTS-poäng. En hel termin motsvarar 30 ECTS-poäng. Resan kostar totalt 11 000 kronor, varav 6 000 kronor för resa och 5 000 kronor för boende. Joel kan få merkostnadslån på 6 000 kronor för resan, men inte för boendet.

Regler före den 1 juni 2015

Reglerna för pendlingsresor ändrades den 1 juni 2015. Här kan du läsa om de regler som gällde innan den 1 juni:
Tidigare regler

Senast uppdaterad: 2016-12-22