Resor - tidigare regler

Du kan ta merkostnadslån för olika resor du har i samband med dina studier.

De resor du kan du ta merkostnadslån för är

Tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet

Du kan låna till en tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår. Du måste studera utomlands i minst fem veckor och resan ska göras med allmänna färdmedel. Du kan bara få lån för den faktiska kostnaden för resan. Hur mycket du kan låna beror på vilket land du ska resa till.

Du bokar resan själv och fyller i din kostnad för resan i ansökan. Lån för resan kan du få utbetalt tidigast tre veckor innan du ska börja studera. Du bör i god tid ta kontakt med ett resebolag för att kunna få ett så bra biljettpris som möjligt.

Resor vid studier i Norden

Om du bor i Sverige och studerar i Norden, kan du få merkostnadslån för resekostnader mellan hemmet i Sverige och skolan. Då kan du inte låna till en tur-och-retur-resa. En förutsättning är att du fått studiebidrag och studielån för de veckor du söker merkostnadslån.

Så här mycket får du låna 2015:

 • Allmänna färdmedel och bil - högst 560 kronor per vecka. För bil gäller också att du kan få som mest 18 kronor per mil.

Du får inte låna för hela resekostnaden utan måste själv betala en del av den. För 2015 är beloppet 151 kronor per vecka (604 kronor per månad). Du kan alltså få merkostnadslån för kostnader över 151 kronor per vecka.

Allmänna färdmedel

Merkostnadslån gäller i första hand för resor med allmänna färdmedel, exempelvis buss eller tåg. Dina kostnader beräknas utifrån den billigaste biljettypen, som ofta är ett månadskort.

Bil

Om det inte finns några allmänna färdmedel, kan du i stället få lån för resekostnader med egen bil.

Även om det finns allmänna färdmedel, kan du få låna för resor med bil. Detta gäller om

 • tidtabellen för de allmänna färdmedlen inte stämmer med tiderna för din undervisning
 • du måste starta dina resor med allmänna färdmedel orimligt tidigt eller avsluta dem orimligt sent
 • du har medicinska skäl för att resa med egen bil. Du måste då skicka med ett läkarintyg.
 • du är ensamstående förälder och inte kan kombinera restiderna till och från undervisningen med tiderna för barnomsorgen. Som ensamstående förälder räknas även en förälder vars man, fru eller sambo inte har möjlighet att dagligen hjälpa till med barnpassning.
 • du gör en betydande tidsvinst genom att resa med egen bil i stället för med allmänna färdmedel.

Exempel - Diana reser med allmänna färdmedel

Diana läser på Köpenhamns universitet och bor i Malmö. Hennes månadskort kostar 1 235 kronor. Hon kan högst få merkostnadslån med 631 kronor per månad.

Studie- och praktikresa

Du kan få merkostnadslån för rese- och boendekostnader i samband med en obligatorisk studie- och praktikresa. Förutsättningarna är att

 • du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden
 • skolan lämnat uppgifter om kostnaderna.

Så här mycket får du låna:

 • Studie- och praktikresa - högst 6 675 kronor per kalenderhalvår.

Exempel - Minna får hela kostnaden i merkostnadslån

Minna läser på en konstutbildning i Italien. Hon har en totalkostnad på 5 000 kronor för en obligatorisk studieresa till en konstutställning (3 000 kronor för resa och 2 000 kronor för boende). Minna kan få 5 000 kronor i merkostnadslån.

Resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling

Du kan få merkostnadslån för resekostnader, om du läser på högskola eller universitet och behöver resa för att samla in material till en uppsats eller avhandling. Kravet är att

 • uppsatsen måste motsvara minst en halv termins arbete i poäng eller enligt studieplanen
 • en mer omfattande avhandling måste motsvara minst en hel termins arbete
 • du skickar med ett intyg från din handledare där det framgår att resan eller resorna är nödvändiga
 • du redovisar kostnaden för resan
 • du har rätt till studielån under minst en vecka under studieperioden.

Så här mycket får du låna:

 • Uppsats - högst 12 460 kronor per uppsats.
 • Avhandling - högst 12 460 kronor per resa och termin.

Exempel - Anja har kostnader för resa och boende

Anja läser på universitet i Belgien och ska resa till USA för att samla in material till en uppsats på 15 ECTS-poäng. En hel termin motsvarar 30 ECTS-poäng. Resan kostar totalt 11 000 kronor, varav 6 000 kronor för resa och 5 000 kronor för boende. Anja kan få merkostnadslån på 6 000 kronor för resan, men inte för boendet.

Senast uppdaterad: 2015-05-29