Försäkring

Du kan ta merkostnadslån till en försäkring när du ska studera utomlands.

Det är viktigt att du som studerar utomlands har en försäkring för utlandsstudier, så att du kan få ersättning om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Kostnaderna för sjukvård och hemtransport kan annars bli mycket stora. Se därför till att du är försäkrad innan du reser iväg.

Kolla även upp vad försäkringen omfattar, oavsett om du tecknar en försäkring som erbjuds via din skola i utlandet eller via ett svenskt försäkringsbolag. Villkoren kan variera.

Belopp för försäkring år 2017

I tabellen ser du hur mycket du kan låna till försäkringskostnader per vecka. Du kan dock inte låna mer än vad din försäkring kostar.

Maxbelopp per vecka, kr
EU/EES och Schweiz 179
USA 362
Övriga världen 241

Hur många veckor du kan låna till försäkring beror på hur lång din studieperiod (termin) är. Ju fler veckor du studerar, desto mer kan du alltså låna till försäkring. Men du kan bara få merkostnadslån för försäkring för de veckor som du har ordinarie lån och bidrag.

Exempel på hur mycket du kan låna till en helårsförsäkring

Storbritannien, ett läsår på 39 veckor: 179 kr x 39 = 6 981 kr

USA, ett läsår på 34 veckor (semesterplan): 362 kr x 34 = 12 308 kr

USA, ett läsår på 39 veckor (quarterplan): 362 kr x 39 = 14 118 kr

Australien, ett läsår på 38 veckor: 241 kr x 38 = 9 158 kr

Försäkring vid utbytesstudier

Du som studerar på ett utbytesprogram kan omfattas av en allmän personskadeförsäkring. (Student UT-försäkring). Försäkringen har i så fall tecknats av din högskola med Kammarkollegiet. Kontrollera detta med din skola. Information om vad försäkringen innebär kan du få på skolan eller på Kammarkollegiet studentförsäkringar

Byta försäkring?

Om du redan studerar utomlands och inte längre är folkbokförd i Sverige kan en del försäkringsbolag neka dig att teckna en ny försäkring. Innan du säger upp en giltig försäkring är det bra att kolla upp detta.

Har du sökt studiemedel före den 1 januari 2016?

Reglerna för merkostnadslån för försäkring har ändrats. Om du har sökt studiemedel före den 1 januari 2016 gäller tidigare regler.

Senast uppdaterad: 2016-12-06